SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rukiye DEMR
 


Keywords:KADIN SALII VE KADIN SALIINI GELTRME YAKLAIMLARI
 
Kadn, aile ve toplumun yaamlarn salkl bir ekilde srdrmesi, saln korunmas ve gelitirilmesi ile ilgili eitli yaklamlarn oluturulmas ve uygulanmas salkta nemli bir yer tutmaktadr. nlenebilir hastalklarn deitirilebilen nedenlerinin tm dnyada benzer olduu grlmekte, bunlarn banda; beslenme yetersizlikleri, ttn kullanma, stres ve fiziksel aktivite yetersizlii, kt bakm ve hijyen gibi nedenler gelmektedir. Kadnlara kazandrlacak olumlu salk davranlar ve sal gelitirme programlar sayesinde hastalklarn grlme skl drlebilecek, kadn salnn korunmas, gelimesi ve ykseltilmesi salanacaktr. Bu noktada birey, aile ve topluma olumlu salk davranlar kazandrmada sal gelitirme programlar nemli bir yer tutmaktadr. Sal gelitirme programlar; salk sorunlarnn nlenmesi, salkl yaam tarzlarnn tevik edilmesi, salk hizmetlerine eriimin kolaylatrlmas asndan birok faydas vardr ve kadnlar asndan fiziksel, psikolojik, tbbi bata olmak zere birok salk sonular iyiletirebilmekte ve genel salk maliyetlerinin kontrol altna alnmas ve azaltlmasn salamaktadr. Kadnlarn farkl kltrlerde stlenmi olduklar sosyal rolleri, yaamlarnda geirmi olduklar baz zorluklar dnld zaman sal koruma ve gelitirmede ncelikli ele alnp incelenmesi gereken bir grup olduu ortaya kmaktadr. Kadn saln iyiletirme ve gelitirme, lkelerin gelimilik dzeyini arttrarak toplumun refah dzeyini de ykseltecek, dnyada sal gelitirme hedeflerine ulalabilmeyi mmkn klacaktr. Dolaysyla kadn salnn korunmas ve gelitirilmesi, salkl bir toplumun oluabilmesi iin vazgeilmez bir unsurdur. Bu yzden kadnlarda salkl yaam davranlarnn gelimesi, salkl yaamn desteklenmesi iin aba gsterilmeli, aile ve toplum salnn gelimesi adna doru kararlar alabilmesi, salkl yaam biimi davranlarn bilmesi ve benimsemesi konusunda desteklenmelidir. ORCID NO: 0000-0003-4649-6403

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kadn, Salk, Sal Gelitirme, Salkl Yaam, Yaklam.