BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye DEMİR
KADIN SAĞLIĞI VE KADIN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
 
Kadın, aile ve toplumun yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli yaklaşımların oluşturulması ve uygulanması sağlıkta önemli bir yer tutmaktadır. Önlenebilir hastalıkların değiştirilebilen nedenlerinin tüm dünyada benzer olduğu görülmekte, bunların başında; beslenme yetersizlikleri, tütün kullanma, stres ve fiziksel aktivite yetersizliği, kötü bakım ve hijyen gibi nedenler gelmektedir. Kadınlara kazandırılacak olumlu sağlık davranışları ve sağlığı geliştirme programları sayesinde hastalıkların görülme sıklığı düşürülebilecek, kadın sağlığının korunması, gelişmesi ve yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu noktada birey, aile ve topluma olumlu sağlık davranışları kazandırmada sağlığı geliştirme programları önemli bir yer tutmaktadır. Sağlığı geliştirme programları; sağlık sorunlarının önlenmesi, sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması açısından birçok faydası vardır ve kadınlar açısından fiziksel, psikolojik, tıbbi başta olmak üzere birçok sağlık sonuçları iyileştirebilmekte ve genel sağlık maliyetlerinin kontrol altına alınması ve azaltılmasını sağlamaktadır. Kadınların farklı kültürlerde üstlenmiş oldukları sosyal rolleri, yaşamlarında geçirmiş oldukları bazı zorluklar düşünüldüğü zaman sağlığı koruma ve geliştirmede öncelikli ele alınıp incelenmesi gereken bir grup olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadın sağlığını iyileştirme ve geliştirme, ülkelerin gelişmişlik düzeyini arttırarak toplumun refah düzeyini de yükseltecek, dünyada sağlığı geliştirme hedeflerine ulaşılabilmeyi mümkün kılacaktır. Dolayısıyla kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu yüzden kadınlarda sağlıklı yaşam davranışlarının gelişmesi, sağlıklı yaşamın desteklenmesi için çaba gösterilmeli, aile ve toplum sağlığının gelişmesi adına doğru kararları alabilmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını bilmesi ve benimsemesi konusunda desteklenmelidir. ORCID NO: 0000-0003-4649-6403

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlık, Sağlığı Geliştirme, Sağlıklı Yaşam, Yaklaşım. 


Keywords: