SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aybige Ebru SARIAY, Belgin ARSLAN CANSEVER
 


Keywords:KRESEL PERSPEKTFTEN KLTREL BR PAYLAIM: YAAYAN KTPHANE/ NSAN KTPHANES
 
Bu almann amac Trkeye Yaayan Ktphane ya da nsan Ktphanesi olarak evrilebilecek Human Library projesini incelemek, kuramsal olarak ele almak ve bu kltrler aras paylam Polonya rnei temelinde kresel bir bak as ile ortaya koymaktr. Gnmzde hemen her alanda etkisi hissedilen kreselleme olgusu uluslararas g olaylarn artrmakta ve farkl kltrden insanlarn karlamalarn olaan hale getirmektedir. letiim ve ulam teknolojileri, dnyann her noktasn eriilebilir klmaktadr. ok uluslu iletmelerin artan faaliyetleri, uluslararas i ve para piyasalar, sivil toplum kurulular ve ykselen turizm sektr her gn milyonlarca insann uluslararas boyutta yer deitirmesine neden olmaktadr. Dolaysyla kltrel farkllklar daha fazla ortaya kmakta, bu farkllklardan kaynaklanan iletiim sorunlar daha ok yaanmaktadr. Bu boyutu ile ele alndnda kltrleraras iletiim kavram sz konusu problemlere zmler retmeyi hedefleyen bir alandr (Aksoy, 2012). Dnya bu denli deiip kresel bir ky haline gelirken kltrlerin birbirini tanmas, anlamas daha da nem kazanmaktadr. Kendi kltrnden farkl kltrleri tanmak, n yarglar ykmak, yabancnn alglanmasna ynelik pozitif tutum gelitirebilmek ancak farkl gruplar hakknda bilgi sahibi olmakla salanabilir. lk kez Danimarkada gerekletirilen Human Library projesi, daha sonra dnyann farkl lkelerindeki rnekleri ile n yarglar ykarak kltrleraras iletiim kurmay, farkl kltrleri tanmay ve empati yapmay tevik etmeyi amalamaktadr. Bu almada Polonyann Opole niversitesi ve Zespł Szkł im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego lisesi paydalnda gerekleen Human Library projesi rnei zerinden gzlemler ve deerlendirmeler aktarlarak farkl bir perspektif kazanlmas hedeflenmektedir. Bu projenin ok boyutlu olarak farkndalk kazandrmak ve kltrleraras iletiim ve etkileim bakmndan nem tad dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaayan ktphane/ nsan ktphanesi, Kltrel perspektif, Polonya rnei