SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Feyzanur ULUDA YILMAZ, idem ALAYAN
 


Keywords:PANDEM NCESNDEK VE SRECNDEK GEBELKLERDE VCUT AIRLIK TAKBNN NCELENMES
 
Giri: Gebelikte alnan kilonun nemi byktr. Gebeliin ilk aynda beklenen arlk kazanc 1-2 kg olup, sonraki dnemde haftalk 0.3-0.5 kg civarndadr. 2019da ortaya kan koronavirs sebebiyle pandemi ilan edilmitir. Bulatrma riskini azaltmak iin karantina uygulanmtr. Pandemi srecinde beslenmenin deimesi, hareketsiz yaam gibi durumlar gebelerdeki arlk kazanmn etkilemi olabilir. Ama: Bu almada, pandemi srecindeki gebelerin arlk kazanm incelenerek pandemi ncesindeki gebelikler ile karlatrlmas amalanmtr. Yntem: Bu gzlemsel alma retrospektif yntemle, bir zel hastane sistemindeki ariv kaytlar taranarak allmtr. Eyll 2020-Nisan 2021 ve Austos 2019-Mart 2020 aralnda doum yapanlarn takip verileri incelenmitir. Haftalk vcut arlklar, ya, kan grubu, hastalk bilgileri, sigara kullanma durumu, laboratuvar bilgileri, bebein cinsiyeti, doum arl ve boyu veri olarak toplanmtr. Veriler IBM SPSS Statistics 26 programnda analiz edilmitir. Tanmlayc istatistikler ve Independent-t-test uygulanmtr. Anlamllk dzeyi p<0,05 kabul edilmitir. Bulgular: almaya pandemi sreci grubundan 30, pandemi ncesi grubundan 20 olmak zere 50 gebe dahil edilmitir. Kiilerin ya ortalamalar 4,23 standart sapmayla 28,41dir. Pandemi ncesindeki gebeliklerdeki ortalama toplam arlk art 14,9; pandemi srecindeki gebeliklerdeki ortalama toplam arlk art 11,4 olup istatiksel olarak anlaml fark bulunmutur (0,023). Gebelerin %50si normal, %50si sezaryen doum yapmtr. Normal doum yapan gebelerdeki toplam arlk art 10,6; sezaryen doum yapanlardaki toplam arlk art 15,1 olup istatiksel olarak anlaml fark bulunmutur (0,002). Sonu: Aratrmamzda pandemi srecindeki gebelerin arlk artnn beklendiinin aksine pandemi ncesine gre daha az olduu saptanmtr. Pandemi srecini yaayan gebelerin yaam tarzlar deise de daha dikkatli davranarak gebelik srecini ilerlettikleri dnlebilir. Bu durum rneklem byklnn az olmasyla ilgili olabilir. Gebelik dneminde arlk artnn takibi anne ve bebek sal asndan nemlidir.

Anahtar Kelimeler: pandemi, gebelik, gebelikte arlk art