SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ahsen DEMRHAN, Yasemin HAMLACI BAKAYA, Kevser ZDEMR
 


Keywords:PLISSIT MODELNE DAYALI JNEKOLOJK KANSERL KADINLARDA CNSELLE YNELK ETMN EBELK RENCLERNDE FARKINDALIK VE TUTUMA ETKS: RANDOMZE KONTROLL BR ALIMA
 
Ama: Bu almada PLISSIT modeli dorultusunda yaplan cinsel danmanlk eitimi ile rencilerin farkndalk dzeylerinin ve tutumlarnn belirlenmesi amalanmtr. Gere-yntem: Deneysel (randomize-kontroll) tipteki bu alma, Trkiyenin batsnda bir devlet niversitesinde, Mays-Kasm 2022 tarih aralnda gerekletirilmitir. almada rneklem seimine gidilmemi olup, almaya katlmay kabul eden ve dahil edilme kriterlerini karlayan, ebelik blm nc snfnda okuyan 74 renci rneklemi oluturmaktadr. Randomizasyon sonucu mdahale grubuna 38, kontrol grubuna ise 36 renci dahil edilmitir. Mdahale grubuna 45 er dakikalk 3 oturum ile PLISSIT erevesine dayal eitim dzenlenmitir. Kontrol grubuna ise herhangi bir eitim verilmemitir. Tantc bilgi formu, Jinekolojik kanser farkndalk lei (JKF) ve Cinsel tutum ve nanlar lei (CT) ile veriler toplanmtr. Anketler, eitim ncesi ve 3 eitim oturumunun tamamlanmasnn ardndan renciler tarafndan doldurulmutur. Veriler parametrik testler ile analiz edilmitir. Karlatrmal istatistiklerde, iki grup aras karlatrmalar iin bamsz rneklem t testi, grup ii nce-sonra karlatrmalarnda Paired Sample t testi kullanlmtr. p<0.05 anlamllk dzeyinde deerlendirilmitir. Bulgular: Mdahale grubunun eitimden nce JKF toplam puan ortalamas 163.0314.05, eitimden sonra 177.1614.43; CT toplam puan ortalamas ise eitimden nce 33.535.49, eitimden sonra 29.375.92 olarak hesaplanm olup PLISSIT eitimi ile jinekolojik kanser farkndalk ve cinsel tutum ve inan dzeyi arasnda anlaml iliki bulunmutur(p<0.001). Kontrol grubunda ise n test JKF toplam puan ortalamas 165.0319.54, son test 165.1919.50; CT toplam puan ortalamas ise n test 34.195.24, son test 34.865.77 olarak hesaplanm olup kontrol grubunda n test ve son test arasnda anlaml bir iliki bulunmamtr(p>0.05). Sonu: almamzda PLISSIT modeline dayal jinekolojik kanserli hastalarda cinsellik eitiminin, rencilerde farkndalk ve olumlu tutumlarnn olumasnda etkili olduu bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, jinekolojik kanserler, PLISSIT, farkndalk, tutum