SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeynep ZN ERN, Glberat NCE, Kay ELAIK, Yasemin KILI ZTRK, Ferhan ELMALI, Bra EMR, Ali KANIK, Mehmet HELVACI
 


Keywords:SOSYAL MEDYA KULLANIM BOZUKLUU LENN YETKNLERE UYARLANMASI GEERLLK-GVENLRLK ALIMASI
 
zellikle tm dnyada Covid-19 pandemi sreciyle beraber eve kapanma, sosyal mesafe, sevdiklerinden uzak kalma ve sevdiklerinin sal ile ilgili kayglar; uzaktan eitim ve ekran ilikisi insanlar daha fazla internet ve sosyal medya kullanmna itmitir. Sosyal medya her geen gn daha ok yaammzn iine girmektedir. nternet ve sosyal medyann ar ya da problemli kullanlmas ve haftann en az 8,5 ile 21,5 saatinin evrimii geirilmesi) bamllk olarak deerlendirilmektedir. Genel olarak bakldnda, genlerin ve ergenlerin sosyal medya bamls olmas olduka doaldr nk onlar bu teknolojinin iinde doarlar. Buna karlk 18 ya st bireyler farkl bir kuak ve teknoloji iinden gelmilerdir hatta onlarn byk bir ksm sosyal medyay renmek iin bir aba harcamak zorunda kalmaktadr. Bu yzden yetikin bireylerin sosyal medya bamls olmalar olduka nemli bir konudur. almamzda ergenlerde geerlilik gvenilirlii yaplm olan, sosyal medya kullanm bozukluu leini yetikin gruba uyarlama amaland. almann rneklemini 454 yetikin oluturmutur. lek beli Likert tipinde 9 maddeden olumaktadr. lek geerliliinin deerlendirilmesinde maddeler arasndaki i tutarllk Cronbach alfa katsays, Kaiser-Meyer-Olkin testi, Bartlett testi, faktr yapsnn belirlenmesi ana bileenler analizleri ile deerlendirilmitir. Bulgular: lein Cronbach alfa i tutarllk katsays 0,905 olarak bulunmutur. lek, psikososyal ilev bozukluu ve sosyal izolasyon olmak zere iki alt boyuttan oluan bir yap gstermitir. lee ilikin toplam aklanan varyans % 69,98 olarak saptanmtr. alma sonucunda erikinler iin yksek gvenilirlikte ve geerli sosyal medya kullanm bozukluu lei oluturulmutur. Gelien teknoloji ve sosyal medya gz nne alndnda bu konuda ileride yeni leklerin gelitirilmesine ihtiya olacaktr.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, ergen, yetikin, lek