SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sadullah ZKAN, Sadun SUCU
 


Keywords:TP II KONJENTAL PULMONER HAVA YOLU MALFORMASYONU (CPAM) PRENATAL TANI VE TEDAV: OLGU SUNUMU
 
Giri: Konjenital pulmoner havayolu malformasyonu (CPAM) prenatal dnemden ocukluk dnemine kadar ortaya kabilen konjenital bir akcier hastaldr. lk defa 1897 ylnda tanmlanan konjenital kistik adenomatoid malformasyon (CCAM), 2001 ylnda revize edilerek, konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu (CPAM) olarak isimlendirilmektedir. Akcierin hamartamatz bir lezyonu olup klinik ve patolojik zelliklerine gre 5 tipe ayrlmtr Akcierin fetal yaamda geliimindeki bir duraklamadan kaynaklanr. nsidans 1:11.000 ile 1:35.000 canl doum arasnda deimektedir. Spontan rezolsyon nedeniyle 2.trimester insidans daha yksektir. Olgu: 28 yanda, G4P2A1, altta yatan komorbiditesi olmayan gebe kadn sol fetal kistik pulmoner kitle nedeniyle 20. gebelik haftasnda perinatoloji kliniimize sevk edildi. Birinci ve ikinci trimester prenatal tarama testi sonular, trizomi21, trizomi 18 ve trizomi 13 iin risk art gstermedi. Aile yksnde bilinen bir genetik hastalk yks ve ei ile akrabalk yoktu. Fetal ultrasonografik incelemede en byk ap 27x17 mm olan, ok sayda kk (>0,5 mm) kistten oluan sol torasik kitle saptand. Kalp saa doru hafif itilmi izlendi (Resim1). Hastaya prognoz ile ilgili bilgilendirme yaplarak 2 hafta ara ile takibe alnd. Lezyonun klmemesi zerine betametazon uygulanan hastann sonraki takiplerinde ultrasonografik olarak lezyonda gerileme gzlendi. 37. gebelik haftasnda sezaryanla dourtuldu. Sonu: CPAM nadir grlen bir fetal anomali olup tansnda intrauterin yaamdan balayarak, grntleme yntemlerinden yararlanlr. Hastaln doal seyri, spontan regresyondan, hidrops fetalis, polihidramnios ve postnatal solunum skntsna kadar deimektedir. CPAM olgularna prenatal olarak tan konulduunda yakn fetal takip, fetal ve postnatal prognoz asndan nem tamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu, Prenatal tan, Ultrasonografi, Fetal anomali