SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine ASLAN, Sevgl DNMEZ
 


Keywords:REME AINDAK KADINLARIN SERVKAL KANSERN ERKEN TANISINA YNELK TUTUMLARI VE BLG DZEYLER
 
Ama: reme andaki kadnlarn servikal kanserin erken tansna ynelik tutumlar ve bilgi dzeylerini belirlemek amacyla planlanmtr. Meteryal ve Metod: Bu kesitsel tipte tanmlayc olan aratrma, Antalya Kemer Devlet Hastanesi Kadn Hastalklar ve Doum polikliniine bavuran 18-49 ya arasnda olan 340 kadnla yaplmtr. Veri toplamada, Kiisel Bilgi Formu ve SKETT kullanlmtr. Veriler, elektronik ortamda e-posta, whatsapp yoluyla online ve yazl olarak toplanmtr. Verilerin analizi iin say, yzde, ortalama, standart sapma, minimum-maximum deerler, t testi ve ANOVA testinden yararlanlmtr. Bulgular: almaya katlan kadnlarn SKETT toplam puan ortalamas 87.1713.97 (min:70, max:130) olarak bulunmutur. SKETT toplam lek puan, 18- 28 ya grubunda, niversite mezunlarnda, alan ve gelir dzeyi iyi olan kadnlarda, bekarlarda, ehirde yaayanlarda, sigara ve alkol kullananlarda, doum kontrol yntemi olarak kondom kullananlarda, jinekolojik muayeneye dzenli giden kadnlarda ve HPV as yaptran kadnlarda dier gruplara gre daha yksek saptanmtr. Kendisini serviks kanseri bakmndan riskli grenlerin grmeyenlere gre SKETT puan ortalamas daha dk bulunmu ve istatiksel adan anlaml bir fark bulunmutur. Eitim dzeyi arttka SKETT puan ortalamas ykselmi ve istatiksel olarak anlaml bir fark saptanmtr. Bekar kadnlarn SKETT puan ortalamas daha yksek olup istatiksel olarak anlaml bir fark bulunmutur. Kadnlar jinekolojik muayene yaptrmama nedeni olarak en ok ikayetinin/belirtinin olmamas (%53.7) olarak ifade etmitir. Kadnlar serviks kanserinin belirtisi nedir sorusuna en ok reme organlarndan dzensiz kanama gelmesi (%55.3) yantn verirken, serviks kanseri hangi yntemle tanlanr sorusuna en ok pap-smear testi (%60.6) yantn vermitir.Ayrca kadnlarn %47.9u serviks kanserinin nemli bir etkeni olan HPVnin bula yolunu bilmediini ve kadnlarn sadece %7.9u HPV asn yaptrdn ifade etmitir. Sonu: alma sonucunda; kadnlarn SKETT puan ortalamasnn dk seviyede olduu, eitim dzeyinin, medeni durumun ve kendisini serviks kanseri bakmndan riskli grmenin kadnlarn servikal kanserin erken tansna ynelik tutumlarn da etkili olduu bulunmutur. Serviks kanserinin risk faktrleri ve serviks kanserinin erken tanlanmasna ilikin kadnlarn ve toplumun bilinlendirilmesi iin farkndalk ve eitim programlar yaplmaldr. Ayrca salk alanlarnn, kadnlar serviks kanseri tarama programlarna katlmalar konusunda tevik etmeleri byk nem tamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Erken Tan, Pap Smear, HPV