SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mine GKDUMAN KELE, Mine AKBEN
 


Keywords:REME VE CNSEL SALIK MODLLER ETM PROGRAMINDA KULLANILAN RETM YNTEM VE TEKNKLER
 
reme sal hizmetlerinde hizmet sunum kalitesinin artrlmas amacyla Halk Sal Genel Mdrl tarafndan reme ve Cinsel Salk Modlleri hizmet ii eitim faaliyetleri dzenlenmektedir. Salk personelinin (ebe, hemire, doktor) bilgi ve beceri dzeyini ykseltmeye ynelik hizmet ii eitimler yaplmaktadr. Bu kapsamda reme ve Cinsel Salk Modlleri, hizmet ii eitim iin planlanan bir program dahilinde salk personeline (hekim, hemire, ebe, salk memuru) 15 gn (120 saat) teorik ve pratik olarak standartlatrlm bir eitim aktivitesi dzenlenmektedir. reme sal eitimi programnda gvenli annelik eitimi, reme sal yntem danmanl eitimi, genlere ynelik reme sal hizmetleri, reme salna giri eitimi, cinsel yolla bulaan enfeksiyonlar yer almaktadr. Hizmet ii eitim programlar olutururken retim yntem ve tekniklerinde interaktif retim yntemlerine sklkla yer verilmektedir. Hizmet ii eitim programlar retim yntem ve tekniklerin bilinmesi ve bu tekniklerin aktif kullanlmas salk elemanlarnn hizmet kalitesinin artmasn salayacaktr. Kullanlan retim ilkeleri olarak; hedefe grelik (uygunluk), renciye grelik (ocua grelik), hayatilik (yaama yaknlk), i (aktive, etkin katlm), ekonomiklik (tasarruf), somuttan soyuta, aklk, bilinenden bilinmeyene, yakndan uzaa, basitten karmaa, btnlk, yakndan uzaa, basitten karmaa, btnlk, sosyallik (oteriteye itaat ve zgrlk) ilkeleri bulunmaktadr. Bu aratrmann amac, reme ve cinsel salk modln tantmak ve reme sal ve cinsel salk modller eitiminde kullanlan temel retim ilkeleri ve retim yntem ve teknikleri hakknda bilgi salamaktr.

Anahtar Kelimeler: Hizmet i Eitim, retim Yntemi, Eitim Modl