KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

"İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi"

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem GÜNER