BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra SAYAR, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMASININ ÇOCUK GÖZÜNDEN YANSIMASI; BİR SENARYO KURGUSU
 
Aile çocuk için doğduğu andan itibaren kendisini içinde bulduğu yerdir. Ailenin onu yetiştirdiği tarzda hayata bakan ve ailedeki her şeyden fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkilenen varlıklardır. Hastaneye yatmak da çocuğun hayatında başına gelebilecek olaylardan birisidir. Çocuk hastanede kalmaya başladığında ailedeki rollerde de değişmeler olduğundan çocuk ve aile için hastane ortamı anksiyete oluşturan bir yerdir. Çocuk hastaneye kalmaya başladığında çevresindeki yabancı insanlar, hastalığın nasıl seyredeceği, ilk defa gördüğü farklı aletlerin ona ne yapacağı konusunda ve bakım veren kişinin değişmesi gibi sebeplerden dolayı anksiyete yaşamaktadırlar. Çocuğun hastaneye başvuru ve yatırılması sırasında/sürecinde yapılan işlemler acılı, ağrılı, korku verici ve travmatik olabilir. Çocukların yaşayabilecekleri travma ve olumsuz duyguları en aza indirmek için atravmatik bakım modeli geliştirilmiştir. Atravmatik bakımın amacı fiziksel ve psikolojik sıkıntıları en az seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Atravmatik bakım uygulamaları arasında, hastane ortamının çocuğa göre düzenlenmesi, oyun alanı, evden getirdiği oyuncağa izin verilmesi, duvarlarda posterler, afişler, videoların bulunması, çocuğun işlemler sırasında ağrısını ve anksiyetesini azaltmak için terapötik oyun, müzik terapisi, oyun terapisi, aromaterapi, hipnoz, egzersiz, masaj, uğraş terapisi gibi yöntemler sayılabilir. Atravmatik bakım uygulamalarının hastaneye yatışın yarattığı korku ve endişeyi azalttığı, ağrılı girişimlerin kabul oranını arttırdığı, çocuğun ağrıya olan toleransını artırdığı, ailenin kaygı ve anksiyete düzeylerini azalttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada atravmatik bakım alan bir çocuğun hastanede yatma süreci ve taburculuğu ile ilgili senaryo kurgusu anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atravmatik bakım, çocuk, senaryo 


Keywords: