KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

"Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi"

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem GÜNER

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR