KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

"Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekanı"

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Şükrü TORUN

Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi. Hülya UZUN

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem BOZKURT

Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ

Dr. Öğr. Üyesi. Selvinaz SAÇAN

Dr. Öğr. Üyesi. Sevilay YILDIZ

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. üyesi. Ali YAKAR

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem GÜNER

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR