KOMİTE VE KURULLAR

 KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

KONGRE EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü "Emekli")

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Prof. Dr. Saliha ÖZPINAR

(Alaya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT

Prof. Dr. Sinan KOPUZLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

Prof. Dr. Mihalis Michael KUYUCU

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Gönül GÖKÇAY

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üye. Perihan ABAY

Dr. Öğr. Üye. Semra ELMAS

Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. Gökhan MACİT

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Saltuk Buğra SON

Av. Yusuf ÇİFÇİ