KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

"Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü"

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Bilal DUMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

Prof. Dr. Şükrü TORUN

Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Doç. Dr. Erdal BAY

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Doç. Dr. İlke EVİN GENCEL

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Kemal Oğuz ER

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi. Beste DİNÇER

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. Havva KAÇAN SOFTA

Dr. Öğr. Üyesi. Hülya UZUN

Dr. Öğr. Üyesi. Meltem YALIN UÇAR

Dr. Öğr. Üyesi. Nilgün ULUTAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem BOZKURT

Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ

Dr. Öğr. Üyesi. Selvinaz SAÇAN

Dr. Öğr. Üyesi. Sevilay YILDIZ

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Ali YAKAR

Dr. Nigar ÇELİK

Dr. Özlem GÜNER

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ