KOMİTE VE KURULLAR

 KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

(İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFÇİ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem GÜNER