BİLİMSEL PROGRAM

 

13. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ 

13th INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ / OPENING

 

02 MART 2024 / 02 MARCH 2024

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

02 MART / MARCH 2024 – SAAT: 09:00 TIME: 09:40 (GMT+3)

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 13:30 (GMT+3) (02 MART - MARCH 2024)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (09:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye) (10:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Muammer CENGİL (Türkiye) (10:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Gülay YILMAZEL (Türkiye) (10:40) (GMT+3)

Assoc. Dr. Serkan DÜZ (Türkiye) (11:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Betül KAPLAN (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Assist. Prof. Gönül GÖKÇAY (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Assist. Prof. Neşe KARAKAŞ (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Dr. Songül YANIK (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina) (12:40) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (13:00) (GMT+3)

Assoc. Prof. Günce DEMİR (Türkiye) 

Prof. Dr. Sudath S.P. WARNAKULASURIYA (Sri Lanka)

Prof. Dr. Alma A. BANGAYAN (Philippines)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSION

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 02 MARCH 2024 – 13:30 – 20:00 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMİR

                                                                   Prof. Dr. Ümran SEVİL

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                   Prof. Dr. Saliha ÖZPINAR

                                                                   Admin

13:30

Ali Serdar YÜCEL

KADINLARDA SPORUN ÖNEMİ VE SPOR YAPMALARINI ENGELLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

13:40

Ali AKDOĞAN, Sedat SAYLAN

VİCİ SENDROMLU ÇOCUK HASTANIN ANESTEZİ YÖNETİMİ; VAKA SUNUMU

13:50

Asibe ÖZKAN

GEBE KADIN PESPEKTİFİNDEN: GEBE OKULLARI ETKİNLİĞİ

14:00

Aysuda Refiye AKVERAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN

HİPNOEMZİRMENİN EMZİRME SONUÇLARINA ETKİSİ

14:10

Ayşe BELPINAR, Emriye Hilal YAYAN

DEPREMİ DENEYİMLEMİŞ BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN: ÇADIRDA 24 SAAT OLGU SUNUMU

14:20

Bahar ÖZET, Neşe DURAN, Güldalı AYBAŞ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJIK İHTİYAÇ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

14:30

Bahar ÖZET, Neşe DURAN, Tringa SHPENDI ŞİRİN

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

14:40

Bahise AYDIN

ANNELERİN İNHALER TEDAVİLER KONUSUNDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

14:50

Betül KAYA, Nihal ALTUN

GEBELİK YAKINMALARINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMI OLARAK LAVANTANIN KULLANILMASI

15:00

Ebru BEKMEZCİ, Halime Esra MERAM

THE EFFECT OF MOTIVATIONAL INTERVIEW-BASED BREASTFEEDING EDUCATION ON BREASTFEEDING MOTIVATION, SUCCESS, SELF-EFFICACY PERCEPTIONS, AND EXCLUSIVE BREASTFEEDING DURATION AFTER CESAREAN SECTION: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

15:10

Ece KAPLAN DOĞAN

GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞI

15:20

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Ümran SEVİL, İbrahim NAS

GEBELİKTE ÖZ BAKIM UYGULAMALARININ ÖNEMİ

15:30

Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN, Ümran SEVİL, Orhan POLAT, İbrahim NAS

TÜRKİYEDE AKRABA EVLİLİĞİ VE SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTALIĞI

15:40

Esma ÖZMAYA, Nermin GÜRHAN

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TUTUMUNUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR META ANALİZ ÇALISMASI

15:50

Esra BAŞKAN, Ayden ÇOBAN

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE EBELİK

16:30

Esra Sabancı BARANSEL, Kamile Esin TAŞDEMİR

KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE CİNSEL MİTLERE İNANMA DÜZEY VE FLÖRT ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

16:40

Ferhat ÇETİN

TORSİYONE ADNEKSİAL KİTLELERDE KONSERVATİF YAKLAŞIM VE JİNEKOLOJİDE KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

16:50

Feza SARI ŞEN

YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİ, TAKİP VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

17:00

Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, Gülay MANAV, Recep KARA, Nihan KORKMAZ, Elçin DOĞAN

ADÖLESAN DÖNEM AKRAN ZORBALIĞI VE AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

17:10

Hacer TEKEŞ, Safiye TEMEL

2017-2021 YILLARI ARASINDA KADINLARIN SERVİKS KANSERİ TARAMASINA BAŞLAMA YAŞI İLE POZİTİF SONUÇLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

17:20

Kübra KALKIŞIM, Ali AKDOĞAN, Davut DOHMAN

ELEKTİF SEZARYEN YAPILAN HASTALARDA COVİD-19 ÖYKÜSÜNÜN PREOPERATİF ANKSİYETE VE İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ

17:30

Kübra Nur USLU, Nuriye ERBAŞ

KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

17:40

Merve ALKAN, Nuruye ERBAŞ

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

17:50

Merve SARIŞIN

ULUSAL TELEVİZYONLARIN EKRAN YÜZÜ OLAN KADIN GAZETECİLERİN ÇEVRİMİÇİ MAĞDURİYETLERİ

18:00

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY

TUBA OVERYAN ABSE

18:10

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY

DOĞUM EYLEMİNDE UYGULANAN SERVİKAL OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

18:20

Nazife AKAN

YAŞLI KADINLARDA YALNIZLIK SORUNU

18:30

Nuray ARDA

SU TÜKETİMİ AZ YA DA HİÇ OLMAYAN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

18:40

Orçun ÖZDEMİR, Murat APİ

HASTANEMİZDE KASIM 2006 - EKİM 2010 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ EDİLEN EKTOPİK GEBELİKLERİN YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKLERİ

18:50

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK

AFETLERİN PERİNATAL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE HEMŞİRENİN ROL VE SORUMLULUKLARI

19:00

Sevda UZUN

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN KADINLARDA GEBELİKTE YAŞANAN SORUNLAR

19:10

Yaren ÖZKÖK, Tevhide ZİVER SARP, Gözde OKBURAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL DÖNGÜLERİNE GÖRE ENERJİ VE BESİN ÖGESİ ALIMLARI İLE ANTROPMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

19:20

İlknur UYSAL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN

AFETLERİN GEBE VE LOHUSA SAĞLIĞINA ETKİLERİ

19:30

Zeynep ÖLÇER

KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARIN BESLENME OKURYAZARLIKLARI İLE SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

19:40

Zeynep ÖZER ÖZCAN

MENAPOZUN RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

19:50

Zeynep ÖZER ÖZCAN

ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMININ KOROİDAL KALINLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

20:00

Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR, Mihalis Michael KUYUCU

AİLE İÇİ ŞİDDETİN ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME

20:10

Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Betül KURT, Nadire ALASALI

ANAVATANIM ANNELİK: SURİYELİ GÖÇMEN ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

20:20

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

FACTORS AFFECTING MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN

20:30

Perihan ABAY, Saliha ÖZPINAR

KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR: SAĞLIK KURUMLARINDA CAM TAVAN SENDROMU

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSION

OTURUM / SESSION                             : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 02 MARCH 2024 – 13:30 – 20:00 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                                   Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

13:30

Benjamín MONTERO, Ana Paula GRACIA

POSTNATAL DEPRESSION: SUPPORT AND TREATMENT OPTIONS FOR MOTHERS

13:40

Josefina ROMAN, Isidora ESCALANTE

COMMON MISCONCEPTIONS ABOUT INFANT NUTRITION: THE RIGHT APPROACH FROM THE EXPERTS' POINT OF VIEW

13:50

Francisco MORALES

MENTAL HEALTH IN CHILDREN: SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT METHODS

14:00

Simón LOPEZ, Luciano VICENTE

NUTRITION DURING PREGNANCY: POSITIVE EFFECTS ON MATERNAL AND INFANT HEALTH

14:10

Baptiste ROUX, Charlotte ROYER

IMPORTANT IN WOMEN'S HEALTH: EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF UTERINE CANCER

14:20

Alexis GAUTHIER, Edouard PAYET, Mathys FONTAINE

BODY PERCEPTION AND SELF-CONFIDENCE DEVELOPMENT IN ADOLESCENT GIRLS

14:30

Elie DEGOIS, Antoine DEPARROIS

BASIC NEEDS AND TIPS FOR NEWBORN CARE: A GUIDE FOR NEW PARENTS

14:40

Oliver SOMMER, Herta BRAUN

EFFECTS OF CONTRACEPTIVE METHODS ON WOMEN'S HEALTH AND OPTIONS

14:50

Alice MARTIN

MANAGEMENT AND PREVENTION OF ALLERGIC REACTIONS IN CHILDREN

15:00

Minna KAISER, Minna ZIEGLER, Josefa VOGEL

HEALTHY LIFE STRATEGIES AND TIPS FOR WOMEN DURING MENOPAUSE

15:10

Aloisia MEIER, Josefa VOGEL

HORMONAL CHANGES IN WOMEN'S HEALTH: UNDERSTANDING AND MANAGING

15:20

Daniela WALTER, Robin KÜHN

STRENGTHENING THE MOTHER-BABY BOND: WAYS FOR PARENTS TO BOND

15:30

Ganesh BADAKAR, Arun JOSHI

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN: TIPS AND GAMES FOR PARENTS

15:40

Hala KARAMCHAND

CRITICAL FOR WOMEN: EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF BREAST CANCER

15:50

Jhanda TAVADE, Dharya CHATTARAK

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY LIFESTYLE EDUCATION IN SCHOOL-AGE CHILDREN

16:00

Domenico BELLINI, Miriam PALUMBO

IMPORTANT STEPS FOR WOMEN'S HEALTHY LIFE: NUTRITION AND EXERCISE

16:10

Salvatore RUGGIERO

HEALTHY LIFE STRATEGIES AND TIPS DURING MENOPAUSE

16:20

Frida PARISI, Emma MARTINO

COMMON REPRODUCTIVE HEALTH PROBLEMS AND TREATMENT OPTIONS IN WOMEN

16:30

Amelia FERRI, Daniel COLOMBO, Gioele RICCI

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING FOR WOMEN AND WAYS TO COPE WITH STRESS

16:40

Okuyama MAKOTO, Tsukiyama SAORI

IMPORTANCE OF MOTHER AND CHILD RELATIONSHIP IN PRESCHOOL PERIOD

16:50

Niwa SHINA, Tsukiyama SAORI

THE ROLE OF PLAY-BASED EDUCATION IN PRESCHOOL PERIOD: MOTHER PARTICIPATION

17:00

Miyake MISAO, Fukuizumi SHINOBU

THE IMPORTANCE OF MOTHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS: A PRESCHOOL PERSPECTIVE

17:10

Hata YUMI, Agano SHIGERI, Nakatani KURI

LANGUAGE DEVELOPMENT BETWEEN MOTHER AND CHILD IN PRESCHOOL PERIOD: EFFECTIVE APPROACHES

17:20

Kodama SEN, Agano SHIGERI

THE EFFECTS OF HEALTHY NUTRITION ON MATERNAL AND CHILD HEALTH IN PRESCHOOL PERIOD

17:30

Amanda STRIOGA, Artjoms LĀCĪTIS, Jēkabs ŠILEIKO

HOW TO PROTECT AND SUPPORT HORMONAL BALANCE, WHICH PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN WOMEN'S HEALTH

17:40

Alisa AKSJONOVA, Samanta REINE

THE IMPORTANCE OF BREAST MILK AND PROPER NUTRITION PRACTICES IN THE FIRST SIX MONTHS OF LIFE

17:50

Oskars KRŪMIŅŠ

HEALTHY NUTRITION DURING PREGNANCY AND ITS EFFECTS ON THE DEVELOPMENT OF THE BABY

18:00

Maaike SCHOLTEN, Jayson VERBEEK

PREVENTION AND TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANAEMIA IN CHILDREN

18:10

Lana De LANGE, Josephine MARTENS

BASIC VITAMIN AND MINERAL REQUIREMENTS IN MATERNAL AND CHILD NUTRITION

18:20

Floris VERHOEVEN

HEALTHY NUTRITION GUIDE FOR FAMILIES: REDUCING THE RISK OF OBESITY IN CHILDREN

18:30

Collin Van Der LAAN, Norah HOEKSTRA

IMPROVING PRENATAL CARE AND EDUCATION FOR MOTHERS

18:40

Codrut ANDREESCU, Tania SLĂBOIU, Carina ILIEȘ

THE ROLE OF MOTHERHOOD IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION AND PARENT EDUCATION PROGRAMMES

18:50

Alecu DINU

THE EFFECT OF WOMEN'S EDUCATION LEVEL ON CHILD HEALTH AND DEVELOPMENT

19:00

Adelina ȚUȚEA, Adelina BUŢI

THE EFFECTS OF INVESTMENT IN WOMEN'S EDUCATION ON CHILD HEALTH AND WELL-BEING IN THE COMMUNITY

19:10

Aurora MEDINA

GENDER EQUALITY AND EDUCATION: ENCOURAGING AND SUPPORTING GIRLS' PARTICIPATION IN SCHOOL

19:20

María Pilar CABRERA, Carmen ROMERO

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCISE AND PROPER NUTRITION IN WOMEN'S HEALTH: CURRENT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

19:30

Felix HERRERO, Lorena VEGA

NUTRITIONAL NEEDS OF EXPECTANT MOTHERS DOING SPORTS AND ITS EFFECT ON PREGNANCY PROCESS

19:40

Gonzalo PASCUAL

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY EATING IN CHILDREN: A GUIDE FOR PARENTS

19:50

Nghi UYÊN, Phương KHẢ

NUTRITION STRATEGIES AND PERFORMANCE ENHANCEMENT FOR WOMEN IN SPORT

20:00

Lập CHÂU, Phương KHẢ

THE ROLE OF SPORT IN MOTHER AND CHILD HEALTH: IMPORTANCE AND APPLICATIONS OF NUTRITION AND EXERCISE

20:10

   
20:20