BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Arzu YURCİ, Ahmet KILIÇKAYA
1- PRETERM EYLEMDE BETAMETAZON VE DEKSAMETAZON UYGULAMASININ FETAL KALP HIZI DEĞİŞİMİ VE FETAL VÜCUT HAREKETLERİNE ETKİLERİ(UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
Ayça Nazlı BULUT
2- MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI

  Özet  
Aysun YÜKSEL, İdil ALPAT
3- MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜNÜN UYKU KALİTESİ VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR, Gamze GÜLTEKİN
4- SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ

  Özet  
Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Levent ÖZGEN
5- PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANILAN LEVONORGESTRELLI RAHİM İÇI SİSTEMİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Cenk SOYSAL
6- KOMPLEKS MÜLLERİAN ANOMALININ LAPAROSKOPI, HISTEROSKOPI VE İNTRAOPERATIF ULTRASONOGRAFI ILE CERRAHI TEDAVISI

  Özet  
Damla GEÇKALAN SOYSAL
7- YÜKSEK DOZ ANTİPSİKOTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI ANAFİLAKSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN OROMANDİBÜLER DİSTONİ OLGUSU

  Özet  
Deniz ŞİMŞEK
8- ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM

  Özet  
Ela KAPLAN, Selçuk KAPLAN
9- SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ?

  Özet  
Ersagun TUĞCUGİL, Ahmet BEŞİR
10- NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM

  Özet  
Erzat TOPRAK
11- FETAL PELVİK BÖBREĞIN PRENATAL TANISI

  Özet  
Fatma ÇAKMAK ÇELİK
12- BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ PRETERM YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTE

  Özet  
Feride GÖK ÇOLAK, Yıldız GÜVEN
13- OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gamze Hilalcan DULKARA,Tuğçe UZUNBOY
14- PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM; SICAK SU UYGULAMASI

  Özet  
Hemşin ADIGÜZEL
15- INPP(ULUSLARARASI NÖRO FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ) YÖNTEMİ IŞIĞINDA BEBEĞİN ANNE KARNINDA NÖROMOTOR GELİŞİM SÜRECİ

  Özet  
Hülya YILMAZ ÖNAL, Türkan KUTLUAY MERDOL
16- YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERININ STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Hüseyin Avni SOLGUN, Alper ÖZKILIÇ
17- ÇOCUKLARDA KAFATASI DEFORMİTELERINDE AKTIF POZISYONEL TEDAVIDE ERKEN YAŞIN ETKISI

  Özet  
Mehmet Murat IŞIKALAN
18- ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENI MALFORMASYONU OLGUSU

  Özet  
Meral Tuğba ÇİMŞİR, Fazlı DEMİRTÜRK
19- SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİKAL PAP SMEAR) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
Muhammet Serhat YILDIZ
20- EMERGENCY CERVICAL CERCLAGE AND AMNIOREDUCTION IN PROLAPSED MEMBRANES

  Özet  
Mustafa ALBAYRAK
21- OTOİMMÜN PROGESTERON DERMATITI: NADIR GÖRÜLEN BIR OLGU

  Özet  
Nefise TANRIDAN OKÇU, Tuğba GÜRBÜZ
22- AŞIRI MENSTRÜAL KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVURAN ADÖLESAN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Pınar KIRICI
23- HSG ÇEKİMİ SIRASINDA İKİ FARKLI LOKAL ANESTEZİ UYGULAMA YÖNTEMİNİN AĞRI SKORU ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İsmail BIYIK
24- RESESİF DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE GEBELİK

  Özet  
Zeynep TIRMIKÇIOĞLU
25- GEBELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE VALPROAT KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞURMA VE EMZİRME ŞANSI VAR MI?

  Özet  
Zeynep TIRMIKÇIOĞLU
26- COVID-19 TANILI GEBEDE İLAÇ KULLANIMI VE TERATOJENİTE RİSKİNİN DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Berna DİMLİ, Hanifegül TAŞKIRAN
1- HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet