BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ, Nazile ERTÜRK
1- TERATOMU OLAN ÇOCUKLARDA OVER KORUYUCU CERRAHİ DENEYIMLERIMIZ

  Özet  
Ali AKDOĞAN
2- KADIN ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ EPIDURAL ANALJEZI ILE VAJINAL DOĞUM YÖNTEMINE TUTUM VE TERCIHLERININ DIĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI ILE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Arzu YURCİ, Ahmet KILIÇKAYA
3- PRETERM EYLEMDE BETAMETAZON VE DEKSAMETAZON UYGULAMASININ FETAL KALP HIZI DEĞİŞİMİ VE FETAL VÜCUT HAREKETLERİNE ETKİLERİ(UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
Ayça Nazlı BULUT
4- MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI

  Özet  
Aysun YÜKSEL, İdil ALPAT
5- MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜNÜN UYKU KALİTESİ VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşe METİN, Özen KULAKAÇ
6- RİSKLİ GEBELİKLERDE ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Ayşe METİN, Özen KULAKAÇ
7- KADININ MENTAL SAĞLIĞI VE TOPLUMSAL CİNSİYET

  Özet  
Ayşe Tuğba KARTAL
8- İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE EMZİRME BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE
9- PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARA ÖZBAKIM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN EV MERKEZLİ ÖZBAKIM PROGRAMI ÖNERİSİ

  Özet  
Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR, Gamze GÜLTEKİN
10- SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ

  Özet  
Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
11- ÇOCUKLARIN SALGIN VE HİJYEN ALGISININ RESİMLERLE ANALİZİ

  Özet  
Burcu DİNÇGEZ ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Levent ÖZGEN
12- PERİMENOPOZAL ANORMAL UTERİN KANAMADA KULLANILAN LEVONORGESTRELLI RAHİM İÇI SİSTEMİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Büşra UYSAL, Nevin AKDOLUN BALKAYA
13- GEBELİKTE EMZİRME: ETKİLERİ; YAŞANAN KAYGILAR VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI

  Özet  
Cenk SOYSAL
14- KOMPLEKS MÜLLERİAN ANOMALININ LAPAROSKOPI, HISTEROSKOPI VE İNTRAOPERATIF ULTRASONOGRAFI ILE CERRAHI TEDAVISI

  Özet  
Çiğdem KILIÇ
15- PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMORS: A CASE SERIES

  Özet  
Damla GEÇKALAN SOYSAL
16- YÜKSEK DOZ ANTİPSİKOTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI ANAFİLAKSİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN OROMANDİBÜLER DİSTONİ OLGUSU

  Özet  
Demet AKDENİZ ÖDEMİŞ, Hülya YAZICI
17- MEME VE OVER KANSERİNE GENETİK YAKLAŞIM

  Özet  
Deniz DİRİK, Numan ÇİM, Mehmet PARLAK
18- OBEZ VE NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA DESNUTRİN VE BETATROFİN DÜZEYLERİ

  Özet  
Deniz ŞİMŞEK
19- ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM

  Özet  
Derya EVGİN, Kamuran ÖZDİL
20- BABARIN EMZİRMEYE DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİNDE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: JOHNSON'IN DAVRANIŞSAL SİSTEM MODELİ

  Özet  
Didem GÜL SARITAŞ, Volkan ÜLKER
21- SMEAR SONUCU ASCUS OLUP KOLPOSKOPİDE ANORMAL BULGU SAPTANAN HASTALARIN KOLPOSKOPİK ÖRNEKLEME SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Duygu GÜZEL, Nuri YILDIRIM
22- GEBELİKTE UNILATERAL AKUT NON-HEMORAJIK ADRENAL INFARKT, OLGU SUNUMU

  Özet  
Ebru CİRBAN EKREM, Sevgi ÖZSOY
23- POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA CİNSEL MİTLERE İNANMA DURUMUNUN MENOPOZ TUTUM VE SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
24- FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN KADINLARDA GEBELİK VE EBEVEYN OLMA

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
25- GÖÇ PERSPEKTİFINDE KADIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK HIZMETLERI

  Özet  
Ela KAPLAN, Selçuk KAPLAN
26- SEREBROPLASENTAL ORAN TAHMİNİ FETAL AĞIRLIK VE OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLAR İÇİN BİR GÖSTERGE Mİ?

  Özet  
Elif Uludağ, Dijle Ayar, İlknur Bektaş
27- ERKEN LOHUSALİK DÖNEMINDE EŞ DESTEĞININ EMZIRME MOTIVASYONUNA ETKISI

  Özet  
Erbu YARCI
28- ANNE YAŞININ TERM YENİDOĞANDA MORBİDİTELER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ersagun TUĞCUGİL, Ahmet BEŞİR
29- NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM

  Özet  
Erzat TOPRAK
30- FETAL PELVİK BÖBREĞIN PRENATAL TANISI

  Özet  
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
31- GEBE KALMA ŞEKLİ FARKLI OLAN İKİ KADININ ANNELİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN MELEİS’İN GEÇİŞ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT, Hülya ÖZBERK
32- COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ

  Özet  
F. Güllü HAYDAR, Reha ÖZGÜVEN
33- MEMENİN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ KORELASYON (DÖRT YILLIK İZLEM - UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
Fatma ÇAKMAK ÇELİK
34- BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ PRETERM YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTE

  Özet  
Fatoş BULUT ATEŞ
35- COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ

  Özet  
Feride GÖK ÇOLAK, Yıldız GÜVEN
36- OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Feyza DEMİR, Merve ÇAKAR
37- EBEVEYNLERDE GÖRÜLEN AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ

  Özet  
Gamze Hilalcan DULKARA,Tuğçe UZUNBOY
38- PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM; SICAK SU UYGULAMASI

  Özet  
Gonca VARDAR, Aysu SAY
39- YENİDOĞANDA FOTOTERAPININ IL-6 VE IL-8 DÜZEYINE ETKISI

  Özet  
Gülin FEYKAN YEĞİN, Ayşe Filiz YAVUZ
40- A GIANT NABOTHIAN CYST MIMICKING AN ADNEXAL MASS

  Özet  
Gülşah Selvi DEMİRTAŞ
41- SEZARYEN SKAR HATTI GEBELİĞİNİN ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE TİPLENDİRİLMESİ ARDINDAN HİSTERESKOPİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ DİLATASYON KÜRETAJ VE FOLEY BALON KATETER İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Gökhan KILIÇ
42- COVID-19 İLE ENFEKTE BIKORNUAT UTERUS ANOMALİSİ OLAN GEBEDE ERKEN DOĞUM VE POSTOPERATİF HEMATOM OLGUSU

  Özet  
Gözdenur TANRIKULU, Yavuz TANRIKULU
43- AŞI TEREDDÜDÜ VE EBEVEYNLERİN TUTUMLARI

  Özet  
Halenur KÜTÜK, Duygu ARICI DOĞAN, Feryal SAVCI
44- HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

  Özet  
Hamide ZENGİN
45- İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

  Özet  
Hamide ZENGİN
46- İKİZ BEBEKLERDE KANGURU BAKIMI

  Özet  
Hatice YALÇIN
47- TEK EBEVEYNLİ AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN ERGENLERİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Havva AKPINAR
48- DOĞUM SONRASI DEPRESYON

  Özet  
Havva AKPINAR
49- DOĞUM SONRASI HÜZÜN

  Özet  
Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU, Ayşe ENDER YUMRU
50- İLK TRİMESTER TARAMA TESTİNDEKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PTOTEİN-A (PAPP-A) VE SERBEST İNSAN KORYONİK GONADOTROPİN-SS (SS-HCG) DEĞERLERİNİN İSTENMEYEN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ

  Özet  
Hülya YILMAZ ÖNAL, Türkan KUTLUAY MERDOL
51- YUVADA KALAN ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERININ STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Hüseyin Avni SOLGUN, Alper ÖZKILIÇ
52- ÇOCUKLARDA KAFATASI DEFORMİTELERINDE AKTIF POZISYONEL TEDAVIDE ERKEN YAŞIN ETKISI

  Özet  
Mehmet Murat IŞIKALAN
53- ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENI MALFORMASYONU OLGUSU

  Özet  
Mehmet Semih DEMİRTAŞ
54- AKSARAY İLİNDEKI POLIKILINIĞE BAŞ AĞRISI ILE BAŞVURAN ADÖLESANLARDA MIGREN PREVALANSI VE ETKI EDEN SOSYODEMOGRAFIK FAKTÖRLER

  Özet  
Melda BERBER HAMAMCI
55- YENİDOĞANDA K VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE PROFİLAKSİSİ

  Özet  
Meliha AKSOY OKAN
56- KAWASAKİ HASTALIĞININ ATİPİK PREZENTASYONU: AKUT HEPATİT

  Özet  
Melike ÇELİK YAVAŞ, Erhan ELMAOĞLU
57- ÇOCUK HASTALARDA VIP VE HEMŞİRENİN GÖREVLERİ

  Özet  
Melike YAVAŞ ÇELİK, Meltem SUNGUR
58- ÇOCUKLARDA UYGULANAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ VE COVİD-19

  Özet  
Meral Tuğba ÇİMŞİR, Fazlı DEMİRTÜRK
59- SAĞLIKLI KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA (SERVİKAL PAP SMEAR) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
Merve ÇAKAR, Feyza DEMİR
60- 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE AŞININ YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Muhammet Serhat YILDIZ
61- EMERGENCY CERVICAL CERCLAGE AND AMNIOREDUCTION IN PROLAPSED MEMBRANES

  Özet  
Mustafa ALBAYRAK
62- OTOİMMÜN PROGESTERON DERMATITI: NADIR GÖRÜLEN BIR OLGU

  Özet  
Müjgan KAYA TUNA, Ramazan DANSUK
63- POSTMENOPOZAL KADINLARDA KONJUGE ÖSTROJEN , MİKRONIZE ÖSTRADIOL VE TRANSDERMAL ÖSTROJENIN KAN LIPID DÜZEYLERI ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Nefise TANRIDAN OKÇU, Tuğba GÜRBÜZ
64- AŞIRI MENSTRÜAL KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVURAN ADÖLESAN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Nihal PEKPAK, Filiz EYÜBOĞLU
65- MAKROMASTİLİ KADINLARDA AĞRI,ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE VÜCUT FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ

  Özet  
Nilüfer AKGÜN, Aydın KÖŞÜŞ
66- HİPEREMESIS GRAVIDARUMLU GEBELERDE MATERNAL BEDEN KÜTLE INDEKSI VE MATERNAL VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKIBININ FETAL AĞIRLIK ILE ILIŞKISI

  Özet  
Nükhet KIRAĞ
67- THE EFFECT OF SOAP BUBBLES TECHNIQUE, COUGHING AND DISTRACTION CARDS ON REDUCING PAIN AND ANXIETY DURING PHLEBOTOMY IN CHILDREN

  Özet  
Pınar KIRICI
68- HSG ÇEKİMİ SIRASINDA İKİ FARKLI LOKAL ANESTEZİ UYGULAMA YÖNTEMİNİN AĞRI SKORU ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK, Pelin CALPBİNİCİ
69- TÜRKİYE’DE DOĞUM SONU DÖNEMDE KONFOR KURAMI KULLANILARAK YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK, Pelin CALPBİNİCİ
70- ENGELLİ ANNELER VE EMZİRME: ENGELLERİ NASIL AŞABİLİRİZ?

  Özet  
Raziye Merve YARADILMIŞ
71- HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM

  Özet  
Rümeysa DAŞ, Fatoş BULUT ATEŞ
72- AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN KADINLARIN EVLİLİK KURGULARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Sadık KÜKRER, Veli MİHMANLI
73- SEZARYEN OPERASYONUNDA PLASENTANIN ÇIKARILMASI YÖNTEMİNİN VE UTERUS KESİ ONARIM YERİNİN OPERATİF KAN KAYBI, SEZARYEN SONRASI ENDOMETRİT VE SEZARYEN OPERASYON SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Simten GENÇ, Veli MİHMANLI
74- İNTRAPARTUM DÖNEMDE FETAL ORTA SEREBRAL ARTER VE UMBİLİKAL ARTERDE DOPPLER AKIM DEĞİŞİKLİKLERİ(UZMANLİK TEZİ)

  Özet  
Tenzilay MÜDÜT, Özen KULAKAÇ
75- COVID-19 PANDEMISINDE HEMŞIRELIK VE HEMŞIRELERDE MERHAMET YORĞUNLUĞU

  Özet  
Tülin ÇATAKLI
76- AKUT İNFANTİL HEMORAJIK ÖDEM: OLGU SUNUMU

  Özet  
Yavuz TANRIKULU, Gözdenur TANRIKULU, Kayahan COŞKUN
77- COVİD-19 PANDEMİSİNDE POSTNATAL VE NEONATAL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Ülkü Ayşe TÜRKER
78- GEBELER PANDEMİ SÜRECİNDE MUAYENEYE GELMELİ Mİ?

  Özet  
Ülkü Ayşe TÜRKER, Engin KORKMAZER
79- PLASENTA AKREATA SPEKTRUMU NEDENİYLE SEZARYEN HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN POSTOPERATİF MESANE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ümit ASLAN SARITAŞ, Servet Erdal ADAL
80- TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANILI ERGENLERDE DEPRESYON VE GLİSEMİK KONTROL İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ)

  Özet  
İskender GELİR
81- YURTDIŞINDA UYGULANAN EĞİTİM VE SAĞLIK PROGRAMLARININ İNCELENMESİ: EV TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ULUSAL AŞILAMA PROGRAMLARI

  Özet  
İsmail BIYIK
82- RESESİF DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE GEBELİK

  Özet  
Zehra TOPAL, Seda KESKİN
83- PARENTING ATTITUDES OF MOTHER IN POSTPARTUM PERIOD AND RELATED FACTORS

  Özet  
Zeynep SOYMAN
84- EKTOPİK GEBELİĞİN TEK DOZ METOTREKSAT İLE TEDAVİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Özgür Deniz TURAN
85- HİSTEREKTOMİ GEREKTİREN PLASENTA PREVİA OLGULARININ DEMOGRAFİK VERİLER VE PLASENTA LOKALİZASYONU İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Şadiye ÖZCAN, Nurcan KIRCA
86- KADIN-DOĞUM SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN/ EBELERİN MİZAH TARZLARI NASILDIR?

  Özet  
Şeyda BİNAY YAZ
87- ÇOCUK KLİNİKLERİNDE TERAPÖTİK OYUNUN KULLANILMASI

  Özet  
Şeyda BİNAY YAZ
88- BEBEK BESLENMESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ REHBERLERİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Berna DİMLİ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
1- HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Canan AYAŞLI, Dilek YILDIZ
2- ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Ece Neslihan GÖKSU, Özlem METREŞ
3- ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ERKEN NEONATAL DÖNEMDE YENİDOĞANIN HİPERBİLİRUBİNEMİSİ

  Özet