BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ
1- YAKIN İLİŞKİ VE ANNE VARLIĞININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİSİ: POZİTİF VE NEGATİF ANLAMDA BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Kader AKSOY
2- 36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şehnaz CEYLAN, Hilal DOĞAN
3- ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK, UYKUSUZLUK,ATEŞ

  Özet  
A. Seda SARACALOĞLU, Hilal Hatice ÜLKÜ, Ümit GÖZEL
4- ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN ÇOCUK KAVRAMININ İNCELENMESİ: BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ

  Özet  
Aleynanur DEMİR, Ayşe YILDIZLI, Umut KAÇAMAN, Meltem KAYDIRAK, Büşra YILMAZ, Ümran OSKAY
5- SAĞLIKLI VE RİSKLİ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMA VE ANKSİYETE DÜZEYİNİN DOĞUM SONRASI DEPRESYON SIKLIĞINA ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Perihan ABAY, Ayhan AYTAÇ, Ümran SEVİL4, Ayça GÜRKAN, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
6- TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

  Özet  
Alihan KARAÜZÜM, Büşra ÇOBAN, Feyzan CANKURTARAN
7- GEBELERDE BİRİNCİ TRİMESTER SONRASI DÖNEMDE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS, BEL AĞRISI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Aliye BULUT, Çağla YİĞİTBAŞ, Adem KAYMİŞ
8- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Ayla HENDEKCİ, Güleser ADA
9- DEZAVANTAJLI BİR GRUP: YOKSUL ADÖLESANLAR

  Özet  
Ayşe ELKOCA, Beliz YEKELER KAHRAMAN
10- MEME KANSERİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM

  Özet  
Ayşe ELKOCA, Cansu ATMACA PALAZOĞLU
11- GÖÇMENLERİN EN SIK YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER

  Özet  
Ayşe GÜLDÜR, Kerime Derya BEYDAĞ
12- DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTIMININ GEBELERIN ALGILADIKLARI STRES VE BEDEN İMAJI ENDIŞESINE ETKISI

  Özet  
Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI
13- GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLER: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMALAR

  Özet  
Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI
14- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ İHMAL VE İSTİSMAR YAŞANTILARININ YAŞAM DOYUMUNU YORDAMADAKİ ROLÜ: CİNSİYET VE RUHSAL PROBLEMLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMALAR

  Özet  
Ayşegül MUSLU, Emre YANIKKEREM
15- DOĞUM BEKLENTİLERİ VE DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Ayşegül MUSLU, Özlem DEMİREL BOZKURT, Aynur SARUHAN
16- KADIN,GEBELİK VE ŞİDDET

  Özet  
Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
17- ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
18- KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Beliz YEKELER KAHRAMAN, Ayşe ELKOCA, Nurhan DEĞİRMENCİ BİNGÖL
19- KADINLARIN KABUSU: ÜRİNER İNKONTİNANS

  Özet  
Beliz YEKELER KAHRAMAN, Meltem ŞAHİN
20- JİNEKOLOJİK KANSERLERDE EN YAKIN DÜŞMAN: GENETİK YATKINLIK

  Özet  
Betül Nur ARSLAN, Hülya ÖZBERK, Hande YAĞCAN
21- GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI

  Özet  
Burcu AYKANAT GİRGİN
22- YAN YATAR POZİSYONUN PRETERM BEBEKLERİN YAŞAM BULGULARI VE BESLENME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
23- BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

  Özet  
Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
24- EV KADINLARINDA VE MANYEZİT MADENİNİN YIKAMA BANDINDA ÇALIŞAN KADINLARDA STRES VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Çağla YİĞİTBAŞ
25- HEM DEZAVANTAJLI HEMDE KADIN OLMAK

  Özet  
Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
26- HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
27- İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Canan SARI, Leyla ADIGÜZEL, Birsel Canan DEMİRBAĞ
28- YAŞLILARDA KURU GÖZ SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HUZUREVİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Cansu TOSUN, Fatma ALTUN
29- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİDE KARAR VERME BECERİLERİNİN BAZI AİLESEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilek KONUK ŞENER, Aysel KARACA
30- GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KULLANDIKLARI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

  Özet  
Dilek ÖZTAŞ, Mesut AKYOL, Salih MOLLAHALİLOĞLU, Serdar DENİZ, Ayşegül KOÇ, Raziye DESTİCİOĞLU
31- ÜLKEMİZDEKİ SEZARYEN ORANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
32- TÜRK TOPLUMUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ VE TOPLUMDAKİ FARKLI YANSIMALARI

  Özet  
Ebru ŞAHİN
33- ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA MUTLULUK KORKUSU

  Özet  
Ebru ŞAHİN, Gizem ŞENKAL
34- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Eda AKTAŞ
35- PRETERM BEBEKLERE VERİLEN ANNE SÜTÜ/FORMÜL SÜT ISININ BEBEKLERİN YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Emine ÖNCÜ, Sümbüle K. VAYISOĞLU, Ezgi ÖNEN, Yasemin GÜVEN, Merve ATEŞ, Kübra ANAR, Semra Nur KALEM
36- HEMŞİRELIK LISANS ÖĞRENCILERINDE ABUR CUBUR TÜKETIMI ILE FIZIK AKTIVITE DÜZEYININ HIPERTANSIYON VE VÜCUT KOMPOZISYONU ILE ILIŞKISI: KESITSEL ÇALIŞMA

  Özet  
Esra KARABACAK, Gülay MANAV
37- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Esra SAYAR, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
38- ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMASININ ÇOCUK GÖZÜNDEN YANSIMASI; BİR SENARYO KURGUSU

  Özet  
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
39- TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE DEKÜBİT BAKIMINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİN VİTAL BULGULAR VE AĞRI ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
40- HEMŞİRELERİN YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI

  Özet  
Fadime EROĞLU, Nilgün ULUTAŞDEMİR
41- KADINLARDA GIDA VE SU KAYNAKLI PARAZİTER HASTALIKLARIN DEĞERLENDIRMESİ

  Özet  
Fadime ÜSTÜNER TOP, Çağla YİĞİTBAŞ, Pınar CANTÜRK, Fatma YÜKSEL
42- SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE İZLEM FONKSİYONLARININ ANNE BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ

  Özet  
Fatma Özlem TEZCAN
43- THE WOMEN’S RIGHT TO THE CITY: THE CASE OF PUBLIC SERVICES PROVISION IN ORDU/TURKEY

  Özet  
Ferda KABA, Zeynep DAŞIKAN
44- AFETLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI

  Özet  
Ferda KABA, Özlem DEMİREL BOZKURT
45- GENİTAL ENFEKSİYON VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR İLE İLGİLİ KANITA DAYALI UYGULAMALAR

  Özet  
Ferda KABA, Ümran SEVİL
46- MÜLTECİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNDEKİ ENGELLER

  Özet  
Figen KAZANKAYA, Ruken YAĞIZ, Ümran SEVİL
47- KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL ÖĞRENME KURAMI KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ

  Özet  
Filiz SÜZER ÖZKAN
48- DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Filiz SOYHAN, Nurdan DEMİRCİ
49- TÜRKİYE VE DÜNYADA EMZİRME DANIŞMANLIĞI

  Özet  
Filiz ÖZSOY
50- GEBELİKTE UYKU KALITESI, YAŞAM KALITESI, DEPRESYON VE ANKSIYETE DÜZEYLERI

  Özet  
Funda TAMER
51- ANKARA İLİNDE AKNE VE ATOPİK DERMATİT ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLARDIR

  Özet  
Goncagül UTUŞ, Ümran SEVİL
52- KANGURU BAKIMIN EBEVEYN VE BEBEK AÇISINDAN ÖNEMİ

  Özet  
Gülay KOLDAŞ, Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
53- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Güler ÜSTÜN, Ümran SEVİL
54- ANNE YENİ DOĞAN HAKLARI VE ETİK

  Özet  
Güler ÜSTÜN, Zeynep DAŞIKAN
55- GÖRÜNMEYEN TRAVMALAR: OBSTETRİK ŞİDDET

  Özet  
Güler ÜSTÜN, Özlem DEMİREL BOZKURT
56- POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

  Özet  
Gönül ERKAN, İlker MATARACI
57- PERİPARTUM KARDİYOMİYOPATİ VE EXTRACORPOREAL MEMBRAN OKSİJENİZASYON TECRÜBEMİZ

  Özet  
HACER KOBYA BULUT , BAHAR AKSOY, ELİF BULUT, UĞUR GÜL
58- ADÖLESANLARDA DUYGUSAL AÇLIK VE YEME FARKINDALIĞININ OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Hacer KOBYA BULUT, Elif BULUT, Buket MERAL, Nilgün ULUTAŞDEMİR
59- PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Halime DAĞTEKİN, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
60- HEMŞİRELİK 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA YÖNELİK RAHATLIK VE ENDİŞE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Halime DAĞTEKİN, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
61- HAYATTA GÜÇLÜ KALMAK ZORUNDA OLAN ÇOCUKLAR:ÇOCUK İŞÇİLER

  Özet  
hanife KAHRAMAN
62- İNFERTİLİTE PROBLEMİ YAŞAYAN VE TIBBİ TEDAVİ GÖREN KADINLARDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOSOSYAL SORUNLARA ATAERKİL SİSTEMİN İNŞA ETTİĞİ ANNELİK TEMSİLİNİN ETKİLERİ

  Özet  
Harika ÇETİNKOL PETEK, Kerime DERYA BEYDAĞ
63- HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hasan ULUBAŞOĞLU, Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Pınar ULUBAŞOĞLU
64- BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN DOĞURGANLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hatice BEŞİR, Şehnaz CEYLAN
65- BEBEKLERLE DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

  Özet  
Hazal AKSU, Ümran SEVİL
66- LOHUSAYA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR

  Özet  
Hazal AKSU, Zeynep DAŞIKAN
67- KADINLAR BİYOLOJİK SAATİNİN FARKINDA MI? SOSYAL YUMURTA DONDURMA!

  Özet  
Hikmet BAYKARA ÇOŞDU. Hülya DEMİRCİ, Serap BAYRAM
68- KIRSAL KESİMDE AKRAN EĞİTİMİ GİRİŞİMLERİNİN ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Kerime Derya BEYDAĞ, Ayşe GÜLDÜR
69- İNTERNETTEN SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI OLAN GEBELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SİBERKONDRİ DÜZEYİ

  Özet  
Leyla ADIGÜZEL, Dilek KILIÇ
70- AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FUNCTIONAL STATUS OF THE INDIVIDUALS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AND THEIR QUALITY OF LIFE

  Özet  
Meltem ŞAHİN, Beliz YEKELER KAHRAMAN, Mine BEKAR
71- GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ

  Özet  
Meltem ŞAHİN, Özge PALANCI
72- EYLEMİN BİRİNCİ EVRESİNDE KULLANILAN DOĞAL POZİSYONLAR

  Özet  
Merve BEYARSLAN, Ali Serdar YÜCEL
73- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SİNİR GERİ BİLDİRİM TEDAVİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

  Özet  
Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ
74- ÇOCUK İSTİSMARINDAN KORUMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİGİTAL ARAÇLAR

  Özet  
Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ, Aylin KURT
75- DEĞİŞEN BABALIK ROLLERİNİN AİLE TUTUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Münevver ÖZDEMİR, Hikmet YAZICI, Vildan SAKİ
76- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI OLGUNLAŞMA DÜZEYLERİ İLE YARDIM ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Özet  
Nergiz ERYILMAZ, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
77- ORLANDO’NUN ETKİLEŞİM TEORİSİNİN UYGULAMADA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TERMİNASYON TAKİBİ

  Özet  
Nilüfer POLAT, Üyesi Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
78- OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCLERİNİN

  Özet  
Nur ÇEŞMECİOĞLU
79- ÇALIŞAN KADINLAR VE EMZİRME

  Özet  
Nurdan DEMİRCİ, Şeyda Sinem YAR
80- POSTPARTUM KANAMANIN ÖNLENMESİ

  Özet  
Ozana URAL, Tuğba KONTAŞ AZAKLI
81- HER ÇOCUK BİR DÜNYA PROGRAMININ MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNE KATILAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Pınar BEKAR, Duygu ARIKAN
82- ÇOCUKLARDA FAST FOOD BESLENME VE ZARARLARI

  Özet  
Pınar BEKAR, Duygu ARIKAN, Cantürk ÇAPIK
83- ADÖLESANLARIN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Sadiye USTA,Kamala GAHRAMANOVA,Ayşe FINDIK,Elif GÖRÜR
84- LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Seda ÇİÇEK, Kerime Derya BEYDAĞ
85- POSTPARTUM DÖNEM MEME KANSERİ TANISI ALAN KADINLARIN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER

  Özet  
Selin AHSUN, Ümran SEVİL
86- HEMŞİRELIK ARAŞTIRMALARINDA MODEL KULLANIMI: KADIN SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE OREM ÖZ BAKIM MODELI

  Özet  
Sezer ER GÜNERİ, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU,Özlem GÜNER
87- YENİDOĞANI BESLEME NIYETI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE GEÇERLILIK VE GÜVENIRLILIK ÇALIŞMASI

  Özet  
Tuğçe ATEŞ, Birsel Canan DEMİRBAĞ
88- HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN KONFOR DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Nahsan KAYA
89- TÜRKİYE KIZAMIK SÜRVEYANSI VERİLERİNİN ANALİZİ

  Özet  
Vesile KOÇAK, Emel EGE, Kamile ALTUNTUĞ
90- DOĞUM SONU ANNE VE BABALARIN GÜVENLİK HİSLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR

  Özet  
Vildan SAKİ, Hikmet YAZICI, Münevver ÖZDEMİR
91- AĞLAMA DAVRANIŞI VE ALEKSİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Yasemin ERKAL AKSOY, Melek Gülsün ÖZENTÜRK
92- THE EXAMINATION OF HEALTH BEHAVIORS STAGE OF CHANGE (TRANSTHEORETICAL MODEL) GIVEN FOR PREGNANCY PREPARATION TRAINING TO WOMEN IN THE PRECONCEPTION PERIOD

  Özet  
İlke KARA, İrem ÇATAL, Damla KORKMAZ
93- GEBELİK DÖNEMİNDE YAPILAN FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN UYKU KALİTESİ İLE YORGUNLUK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ: LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Zehra ÇOKTAY, Rukiye TÜRK
94- ANNELERİN TERM BEBEKLERİNE VERİLEN ERKEN KANGURU BAKIMININ MATERNAL-FETAL BAĞLANMAYA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Zila Özlem KIRBAŞ , Tuğba KONTAŞ AZAKLI
95- 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN İSTİSMAR RİSKLERİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Öykü ÖZYAZICI, Fatma ALTUN
96- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DOYUMLARININ AİLESEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Şehnaz CEYLAN, Hatice BEŞİR, Ayla KÜÇÜK, Esma BASATOĞRUL, Özlem KOÇAK
97- DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE DESTEKÇİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şevval ŞEN, Zeynep DAŞIKAN
98- POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA YAŞAM KALITESI VE BAŞ ETME

  Özet  
Şeyma KİLCİ, Ayşegül MUSTU, Şenay ÜNSAN ATAN
99- İNTRAPARTUM DÖNEMDE YAŞANAN ANKSİYETENİN ANNE-BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ

  Özet  
Şeyma KİLCİ, Özlem DEMİREL BOZKURT, Aynur SARUHAN
100- BİR KADIN HAKKI İHLALİ: OBSTETRİK ŞİDDET

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER