BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayça AYTAR TIĞLI
1- HAMİLE YOGASI VE EĞİTİM PROGRAMININ VAGİNAL DOĞUM, VÜCUT FARKINDALIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Metin KABA
2- SEZARYEN SONRASI NEKROTİZAN FASİİTİS VE BATIN İÇİ APSE GELİŞEN OLGUNUN ARDAŞIK DEPRİTMAN VE VAKUN KAPA YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ

  Özet  
Tuğba ERDOĞAN
3- AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRAN EĞİTSEL DAVRANIŞLARIN VE BECERİLERİN LİTERATÜRDE İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER