BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayça Nazlı BULUT
1- MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI

  Özet  
Hemşin ADIGÜZEL
2- INPP(ULUSLARARASI NÖRO FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ) YÖNTEMİ IŞIĞINDA BEBEĞİN ANNE KARNINDA NÖROMOTOR GELİŞİM SÜRECİ

  Özet  
Zeynep TIRMIKÇIOĞLU
3- GEBELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE VALPROAT KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞURMA VE EMZİRME ŞANSI VAR MI?

  Özet  
Zeynep TIRMIKÇIOĞLU
4- COVID-19 TANILI GEBEDE İLAÇ KULLANIMI VE TERATOJENİTE RİSKİNİN DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER