BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Çiğdem Müge HAYLI, Nazlı Melis MİSYAĞCI
1- ÇOCUK SAĞLIĞINDA TERAPÖTİK OYUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Deniz FEDAKAR, Gülay MANAV
2- ÇOCUK ONKOLOJİ HASTALARINDA MÜZİK DİNLETİSİNİN YORGUNLUK DÜZEYİNE VE DİĞER SEMPTOMLARA ETKİSİ

  Özet  
Dilek DEMİR, Murat BEKTAŞ, Şenay DEMİR, İlknur BEKTAŞ, Shelley R. HART, Keiko GOTO, Joan GİAMPAOLİ
3- İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YEME FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Funda TOSUN GÜLEROĞLU
4- DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNELERİN SOSYAL DESTEK GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Gulsum OZEN, Rahime Duygu TEMELTURK
5- HOW COVID-19 AFFECTED CHILDREN’S SLEEP ROUTINE AND SCREEN ADDICTION

  Özet  
Kemine UZEL, Hasan TERZİ
6- ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF MYOMETRİAL İNVAZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MR, FROZEN VE NİHAİ PATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Meltem ÇAPAR ÇİFTÇİ, Çiçek EDİZ
7- PANDEMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİSİ VE BU ETKİNİN OLUMSUZ SONUÇLARIYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

  Özet  
Neslihan BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ, Sema BAKİ ERİN
8- PRİMİGRAVİD HASTALARDA DOĞUM ŞEKLİNİN LATCH EMZİRME PUANINA ETKİSİ

  Özet  
Nurcan ALAGÖZ, Kübranur VARLIKLIÖZ, Zekeriya ARSLAN
9- BEBEKLERİN TAMAMLAYICI BESLENMEYE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nurcan ALAGÖZ, Mehmet SAĞLAM
10- ÇOCUK VE MİZAÇ KONUSUNDA TÜRKİYE'DE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Rahime Duygu TEMELTÜRK
11- ATTACHMENT PATTERNS IN INFANCY AND PSYCHOPATHOLOGICAL OUTCOMES

  Özet  
Saniye Merve GÜL KARA, Selen DOĞAN, Nasuh Utku DOĞAN
12- PLASENTA İNVAZYON ANOMALİSİNE BAĞLI İKİNCİ TRİMESTERDE BEKLENMEYEN UTERİN RÜPTÜR OLGU SUNUMU

  Özet  
Sefik GÖKÇE, Emine Dilşat HERKİLOĞLU
13- REKTOSEL ONARIMININ CİNSEL İŞLEV ÜZERİNE OLUMLU ETKİSİ

  Özet  
Selim GÜLÜCÜ
14- TÜP LİGASYONU YAPILAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sezin Erturk AKSAKAL, Hilal KORKMAZ
15- CAN PREOPERATIVE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO, PLATELET-TO-LYMPHOCYTE RATIO, AND APRI SCORE RELIABLY DIFFERENTIATE UTERINE SARCOMAS FROM LEIOMYOMAS?

  Özet  
Yasemin ERKOL, Sibel KÜÇÜK
16- ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI VE HASTANEYE YATIŞIN MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER