BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahsen DEMİRHAN, Gülşah KÖK
1- JİNEKOLOJİK KANSERLİ KADINLARIN MENOPOZ SEMPTOMLARININ YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Ahsen DEMİRHAN, Kevser ÖZDEMİR
2- İNFERTİL KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Arzu BOSTANCI DURMUŞ
3- İNTRAPARTUM TANI ALAN VASA PREVİA: OLGU SUNUMU

  Özet  
Asiye KARA, Ayşe KARAKOÇ
4- BEBEĞİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE YATAN ANNELERDE BEBEK KOKUSUNUN ANKSİYETE VE SÜT MİKTARINA ETKİSİ

  Özet  
Aybige Ebru SARIÇAY, Belgin ARSLAN CANSEVER
5- POLONYA KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI

  Özet  
Aybige Ebru SARIÇAY, Belgin ARSLAN CANSEVER
6- KÜRESEL PERSPEKTİFTEN KÜLTÜREL BİR PAYLAŞIM: YAŞAYAN KÜTÜPHANE/ İNSAN KÜTÜPHANESİ

  Özet  
Ayşe KIRMIZITAŞ AYDOĞDU
7- BAŞARILI DESENSİTİZASYON UYGULANAN BİR ÇOCUK ETOPOSİD ALLERJİSİ OLGUSU

  Özet  
Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ, Demet GÖZAÇAN KARABULUT
8- EBEVEYN UYKU BİLGİ ENVANTERİNİN TÜRKÇE VERSİYONU

  Özet  
Ayşegül KILIÇLI, Şahide AKBULUT
9- DOĞURGANLIĞIN YÜKSEK OLDUĞU KIRSAL BÖLGEDE KADINLARIN KÜRTAJA YÖNELİK DAMGALAYICI TUTUM, İNANÇ VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ
10- ARTMIŞ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, OKUL ÇOCUKLARINDA AKNE OLUŞUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜMÜDÜR?

  Özet  
Belkıs CAN, Nükhet BALLIEL
11- COVID-19 DÖNEMİNDE GEBE KADINLARIN MENTAL DURUMLARI

  Özet  
Belma TOPTAŞ ACAR, Emine GERÇEK ÖTER
12- PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN ANNELERE DİNLETİLEN MÜZİĞİN ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Belma TOPTAŞ ACAR, Hilmiye AKSU
13- PREMENSTRÜEL SENDROMLU KADINLARDA FİTOTERAPİ KULLANIMININ SEMPTOMLARA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Betül TOKGÖZ ÇAKIR, Hande Esra KOCA
14- OLGU SUNUMU: GEBELİKTE TEŞHİS EDİLEN FETAL OSTEOGENESİZ İMPERFEKTA

  Özet  
Betül TOKGÖZ ÇAKIR, Hande Esra KOCA
15- GEBELİĞİN POLİMORFİK ERÜPSİYONU: BİR OLGU SUNUMU

  Özet  
Bilge DOĞAN TAYMUR, Arzu Bilge TEKİN, Güldeniz TOKLUCU
16- NADİR BİR OLGU:VIRGO HASTADA UMBİLİCUSA UZANAN SUPRALEVATOR ABSE

  Özet  
Büşra GÖKÇE, Rabia KARA, Suna TOKGÖZ YILMAZ
17- OYUN TERAPİ TEKNİKLERİNİN ENTEGRASYONU İLE İŞİTSEL REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTTIRILABİLİR Mİ?

  Özet  
Çiğdem KARAKAYALI AY, Nurten ÖZÇALKAP
18- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EBELİK EĞİTİMİ

  Özet  
Deniz YILDIZ, Ayşegül SIRAKAYA, Meltem KOLOĞLU
19- SOLUNUM SIKINTISI İLE BAŞVURAN 3 AYLIK ÇOCUKTA YABANCI CİSİM YUTMA, NADİR BİR OLGU

  Özet  
Dilek DEMİR, Çiğdem Müge HAYLI
20- OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

  Özet  
Düriye Sıla KARAGÖZ ÖZEN, Arzu KARAGÖZ KİRAZ
21- GEBELERDE COVID-19 AŞILANMA ORANLARI VE AŞI KARARSIZLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Ebru ESENKAYA, Gözdenur TANRIKULU, Yavuz TANRIKULU
22- TÜRKİYE’DE HEMŞİRELER TARAFINDAN MATERNAL VE PATERNAL BAĞLANMADA HEMŞİRELİK GİRİŞİMİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILDIĞI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ece ÖCAL
23- AKTİF DOĞUM SIRASINDA GENİŞ RAHİM SARKMASI

  Özet  
Elif Cansu GÜNDOĞDU, Elif Beyza GÜNEŞ
24- KLİNİĞİMİZDEKİ SEZARYEN MYOMEKTOMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Emine ALTINTAŞ, Ayşe Nefise BAHÇECİK
25- KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS VE YAŞAM DOYUMU

  Özet  
Emine KEF
26- ANAYASAL HAKLARIN BİLİNCİNDE ŞİDDETİN SORGULANMASI

  Özet  
Erhan ELMAOĞLU, Serap ÖZDEMİR
27- ADÖLESANLARDA AKRAN ZORBALIĞI İLE UYKU YOKSUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Esma AKGÜL, Ayşe ERGÜN
28- HEMŞİRE LİDERLİ BEDENİ KORUMA EĞİTİMİNİN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Esma GÜNEŞ TOSUN, Serap TOPATAN
29- EBEVEYNLERİN BEBEKLERİ İLE BAĞ KURMALARINI DESTEKLEMEK: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN STRATEJİLER

  Özet  
Esra ÇALIŞKAN, Elif BALKAN, Ayşegül ŞİMŞEK, Merve KOZAN, Refika GENÇ KOYUCU
30- KADINLARIN GENİTAL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Esra ÇALIŞKAN, Elif BALKAN, Meltem MECDİ KAYDIRAK
31- İNFERTİL ÇİFTLERE YÖNELİK ŞİDDET: BİR SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Funda DEMİREL
32- COVID-19’UN SEYRİNİN FARKLILIĞINI GÖSTEREN 2 OLGU SUNUMU

  Özet  
Gülçin BABAYEVA, Yunus Emre PURUT
33- NADİR BİR OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LİTERATÜR DEĞERLENDİRİLMESİÖLÜ BEBEK SENDROMU

  Özet  
Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
34- EMZİREN ANNELERDE BOYUN AĞRISI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDE AKUPUNKTUR UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ.

  Özet  
Günay KAYA TARHAN, Serap TOPATAN
35- EBEVEYN OLMA YOLCULUĞUNDAKİ DESTEK GEREKSİNİMLERİ: EBE/HEMŞİRELERİN PERSPEKTİFİNDEN

  Özet  
Gökçe GÖKKAYA, Tuğba GAYRETLİ
36- OLGU:SKAR GEBELİK

  Özet  
Gözdenur TANRIKULU, Ebru ESENKAYA, Yavuz TANRIKULU
37- YENİDOĞANLARDA CİLT BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

  Özet  
Habibe YAŞAR, Tuğba Enise BENLİ
38- GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE EBELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Hamide ZENGİN, Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
39- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN “BİR KAKTÜS RESMİ ÇİZ” TESTLERİNİN YORUMLANMASI: NİTEL ÇALIŞMA

  Özet  
Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR
40- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KANGURU BAKIMININ YERİ

  Özet  
Hasret Narin BALSAK, Ümran SEVİL
41- COVID 19 PANDEMİSİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİLEN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet  
Hatice BULUT
42- INFERTILITY AND MARITAL RELATIONSHIPS

  Özet  
Kevser TUNCER KARA
43- BİR AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNE BAŞVURANLARIN SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ TARAMA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Kübra ARSLAN
44- OTİZMLİ BİREY VE AİLELERİ İÇİN TOPLUMSAL FARKINDALIK NASIL ARTTIRILMALI?

  Özet  
Mehmet ÇAKIR, Pelin ÖZCAN ULUBELİ, Suna TÖKGÖZ YILMAZ
45- DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA BESLENME GÜÇLÜĞÜ VE DİSFAJİ

  Özet  
Mehpare TEMİN DÖNDÜ, Nilüfer TUĞUT
46- ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN OLUMLU ÇOCUKLIK YAŞANTILARI İLE YAŞAM VE CİNSEL DOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Merve TENGİLİMOĞLU METİN, Arzu KABASAKAL ÇETİN
47- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AKDENİZ DİYETİNE UYUMUN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mine AKBEN, Mine GÖKDUMAN KELEŞ
48- ADOLESAN KIZLARDA JİNEKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Mine GÖKDUMAN KELEŞ, Mine AKBEN
49- ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLLERİ EĞİTİM PROGRAMINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Özet  
Muhammed Emin DEMİRKOL
50- COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE YENİDOĞAN ENFEKSİYON DURUMUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Murat Levent DERELİ, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Yıldız AKDAŞ REİS
51- ATONİK POSTPARTUM KANAMA RİSK FAKTÖRLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Murat Levent DERELİ, Sadullah ÖZKAN
52- SECOND-TRIMESTER ULTRASOUND DIAGNOSIS OF TRISOMY 18: A CASE REPORT

  Özet  
Mustafa KOÇAR
53- HOLOPROSENSEFALİNİN İLK TRİMESTER TANISI.

  Özet  
Mustafa TUNCA, Meltem KÜRTÜNCÜ
54- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN UYKU ALIŞKANLIKLARI İLE DUYGU DURUM SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Müberra KULU, Ejder Akgün YILDIRIM
55- VAJİNİSMUSU OLAN KADINLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI İSTİSMARI SIKLIĞI

  Özet  
Mürşide ZENGİN
56- TÜRKİYE’DE TERAPÖTİK OYUNUN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nurten ÖZÇALKAP, Çiğdem KARAKAYALI AY
57- MENAPOZ DÖNEMİNDE KANIT TEMELLİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Oğuz KOYUNCU, Özge KARAKAYA SUZAN, Nursan ÇINAR
58- İNFANTİL HİPERTROFİK PİLOR STENOZLU BEBEĞİN HEMŞİRELİK BAKIMININ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Oğuz ÖZDEMİR
59- OLGU: MULTİPLE MYOMA UTERİ TOTAL LAPARASKOPİK HİSTEREKTOMİ+ PERİNOPLASTİ

  Özet  
Parisa HADAVİBAVİLİ, Nazlı ÜNLÜ BIDIK, Kevser ÖZDEMİR
60- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI YETERLİLİĞİ

  Özet  
Parisa HADAVİBAVİLİ, Nazlı ÜNLÜ BIDIK, Kevser ÖZDEMİR
61- EBE LİDERLİĞİNDE DOĞUM YÖNTEMLERİ VE BAKIM

  Özet  
Pelin ÖZCAN ULUBELİ, Büşra GÖKÇE, Suna TOKGÖZ YILMAZ
62- GECİKMİŞ KONUŞMA MI, DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU MU?

  Özet  
Pınar TABAKOĞLU, Nursan ÇINAR
63- HEMOFİLİLİ ÇOCUĞUN TANILANMA SÜRECİ: VAKA ÖRNEKLERİYLE AİLELERİN YAŞADIKLARI

  Özet  
Rabia KARA, Mehmet ÇAKIR, Suna TOKGÖZ YILMAZ
64- PEDİATRİK SES BOZUKLUKLARI VE TERAPİSİNDE PSİKOPATOLOJİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞSAL PROFİLİN ETKİSİ

  Özet  
Sebile YILMAZ, Mine KÜÇÜK
65- ANNE-ÇOCUK İLETİŞİMİNDE VE EĞİTİMDE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÖNEMİ

  Özet  
Sema AKTAŞ, Dilek MENEKŞE, Nursan ÇINAR
66- İMMUN SİSTEMİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ANNE SÜTÜ

  Özet  
Semiha YENİŞEHİR, İlkim ÇITAK KARAKAYA
67- ÜRİNER İNKONTİNANSTA TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARI: LİTERATÜR ANALİZİ

  Özet  
Sena Berra TATAR, Filiz TUBAŞ, Nihal HATİPOĞLU
68- KEMİK YAŞI TAYİNİ PUBERTE PREKOKS TANISI İÇİN İLK ADIM OLABİLİR Mİ?

  Özet  
Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU
69- SEZARYEN SONRASI SİGMOİD KOLON VOLVULUSU

  Özet  
Serap ÖZDEMİR, Erhan ELMAOĞLU
70- AİLENİN ÇOCUKLARDAKİ OBEZİTE RİSKİ DAVRANIŞLARININ AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIĞI VE AİLE UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Serpil ÇETİN, Aslı UZUNAL
71- ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA PREMENSTRUAL SENDROM: ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAŞ ETME YOLLARI

  Özet  
Serpil ÇETİN, Tuba YILMAZ
72- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN HPV AŞISINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE VE HPV AŞISI YAPTIRMA DURUMUNA ETKİSİ

  Özet  
Sevgi BOZLAR, Selver GÜLER
73- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIMA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sibel POLAT OLCA
74- KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELEDE ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM)

  Özet  
Sidar GÜL, Mürşide ZENGİN
75- BEING A WORKING MOTHER DURING BREASTFEEDING: A QUALITATIVE STUDY ON THE PROBLEMS EXPERIENCED

  Özet  
Sinem BERİK SAFÇİ
76- EMZİREN ASTIM HASTALARININ TEDAVİYE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Sümeyra TOPAL, Mine AKBEN
77- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Sıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
78- COVID-19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİSİ

  Özet  
Sümeyra TOPAL, Nursan ÇINAR
79- İKİZ ÇOCUKLARI OLAN FİZİKSEL ENGELLİ BİR ANNENİN ÇOCUK BAKIMI DENEYİMİ

  Özet  
Sümeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
80- COVID-19 SALGINI EBEVEYNLERİN TÜTÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI NASIL ETKİLEDİ?

  Özet  
Sümeyye DEMİR, Meltem DEMİRGÖZ BAL
81- GEBELİK VE DOĞUMDA GEÇİRİLMİŞ COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN POSTPARTUM DÖNEMDE CİNSEL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tuğba ÇİVİ KARAASLAN, Ela TARAKCI
82- TELEREHABİLİTASYON YÖNTEMİYLE YAPILAN EGZERSİZ UYGULAMALARININ PREMENSTRUAL SENDROMLU KADINLARDA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğba ÇİVİ KARAASLAN, Ela TARAKCI, Serdal UĞURLU
83- SKLERODERMA TANILI KADIN OLGULARIN AĞRI, FONKSİYONELLİK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğba Enise BENLİ, Habibe YAŞAR
84- PREPARTUM, İNTRAPARTUM VE POSTPARTUM SÜREÇTE AİLE REFAKATİ

  Özet  
Veysel TOPRAK
85- LH, İN VİTRO FERTİLİZASYON, KONTROLLÜ OVERYAN HİPER STİMÜLASYON

  Özet  
Veysel TOPRAK
86- PLASENTA İNCRETA, GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK VE SEZARYEN SKARLI GEBELİĞİ TAKLİT EDEN, DOĞUMDAN ON BİR AY SONRA TEŞHİS EDİLEN

  Özet  
Yasemin DOĞAN, Mehmet Yavuz SALİHOĞLU, Ayhan BİLİR
87- ENDOMETRİYUM VE OVER KANSERİNDE İN VİTRO BROMODEOKSİÜRİDİN İŞARETLEME İNDEKSİNİN PROGNOSTİK ETKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Yeliz AKPINAR MAYİR, Metin KABA, Orkun HAN
88- OBSTETRİKS HEMORAJİ TANISIYLA ACİL DOĞUM YAPTIRILAN PLASENTA PREVİALI GEBEDE SERVİKAL KANAMANIN COOK CERVICAL RIPENING BALLOON UYGULAMASIYLA DURDURULMASI

  Özet  
İrem ÖZTEN, Zümrüt BİLGİN
89- KADINLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK VE OBSTETRİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Yusuf BAŞKIRAN
90- SAKRAL TERATOMDA ZAVANELLİ MANEVRASI

  Özet  
Zehra Gönül BALKIR, Başak BALKIR GÜLEN
91- KADINLARIN ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK HAKKI

  Özet  
Zehra Gönül BALKIR, Başak BALKIR GÜLEN
92- ÇOCUK GELİNLERİN SAĞLIK HAKLARI

  Özet  
Zeynep BAL, Esra GÜNEY
93- EMZİRME SÜRECİNDE EBENİN ROLÜ

  Özet  
Zeynep BAL, Nilay GÖKBULUT
94- GEBELİKTE BESLENME VE EBELİK DESTEĞİ

  Özet  
Zeynep ÖZÜN ERİNÇ, Gülberat İNCE, Kayı ELİAÇIK, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Ferhan ELMALI, Büşra EMİR, Ali KANIK, Mehmet HELVACI
95- SOSYAL MEDYA KULLANIM BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİNİN YETİŞKİNLERE UYARLANMASI GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Zülal DAVAN, Ayla YILDIZ
96- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE “ÇOCUKLARLA FELSEFE” YAKLAŞIMI

  Özet  
Özge KARAKAYA SUZAN, Oğuz KOYUNCU, Nursan ÇINAR
97- TRİKOTİLLOMANİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Özge KAYA, Nursan ÇINAR
98- PREEKLAMPSİ VE EMZİRME

  Özet  
Şahide AKBULUT, Ayşegül KILIÇLI
99- TÜRKİYE'DE KÜRTAJIN SOSYOKÜLTÜREL BOYUTU

  Özet  
Şifanur Merve KOÇ, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
100- JİNEKOLOJİK KANSERLER VE GÜNCEL TARAMA YÖNTEMLERİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
1- GEBE COVID-19 HASTASINDA YOĞUN BAKIM SONRASI PULMONER REHABİLİTASYONUN ETKİNLİĞİ

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Ahmet SOYKURT
2- OBEZ HASTADA BARİATRİK CERRAHİ LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ: BİR OLGU ÖRNEĞİ

  Özet  
Sinem BERİK SAFÇİ
3- A CASE REPORT: BILATERAL PNEUMOTHORAX CAUSED BY STAPHYLOCOCCUS AUREUS PNEUMONIA

  Özet