BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali AKDOĞAN, Sedat SAYLAN
1- VİCİ SENDROMLU ÇOCUK HASTANIN ANESTEZİ YÖNETİMİ; VAKA SUNUMU

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL
2- KADINLARDA SPORUN ÖNEMİ VE SPOR YAPMALARINI ENGELLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Asibe ÖZKAN
3- GEBE KADIN PESPEKTİFİNDEN: GEBE OKULLARI ETKİNLİĞİ

  Özet  
Aysuda Refiye AKVERAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
4- HİPNOEMZİRMENİN EMZİRME SONUÇLARINA ETKİSİ

  Özet  
Ayşe BELPINAR, Emriye Hilal YAYAN
5- DEPREMİ DENEYİMLEMİŞ BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN: ÇADIRDA 24 SAAT OLGU SUNUMU

  Özet  
Bahar ÖZET, Neşe DURAN, Güldalı AYBAŞ
6- ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJIK İHTİYAÇ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

  Özet  
Bahar ÖZET, Neşe DURAN, Tringa SHPENDI ŞİRİN
7- ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Bahise AYDIN
8- ANNELERİN İNHALER TEDAVİLER KONUSUNDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

  Özet  
Betül KAYA, Nihal ALTUN
9- GEBELİK YAKINMALARINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMİ OLARAK LAVANTANIN KULLANILMASI

  Özet  
Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Betül KURT, Nadire ALASALI
10- ANAVATANIM ANNELİK: SURİYELİ GÖÇMEN ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

  Özet  
Ebru BEKMEZCİ, Halime Esra MERAM
11- THE EFFECT OF MOTIVATIONAL INTERVIEW-BASED BREASTFEEDING EDUCATION ON BREASTFEEDING MOTIVATION, SUCCESS, SELF-EFFICACY PERCEPTIONS, AND EXCLUSIVE BREASTFEEDING DURATION AFTER CESAREAN SECTION: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Özet  
Ece KAPLAN DOĞAN
12- GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞI

  Özet  
Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Ümran SEVİL, İbrahim NAS
13- GEBELİKTE ÖZ BAKIM UYGULAMALARININ ÖNEMİ

  Özet  
Esma ÖZMAYA, Nermin GÜRHAN
14- KADINA YÖNELİK ŞİDDET TUTUMUNUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR META ANALİZ ÇALISMASI

  Özet  
Esra BAŞKAN, Ayden ÇOBAN
15- SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE EBELİK

  Özet  
Esra Sabancı BARANSEL, Kamile Esin TAŞDEMİR
16- KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE CİNSEL MİTLERE İNANMA DÜZEY VE FLÖRT ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Ferhat ÇETİN
17- TORSİYONE ADNEKSİAL KİTLELERDE KONSERVATİF YAKLAŞIM VE JİNEKOLOJİDE KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

  Özet  
Feza SARI ŞEN
18- YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİ, TAKİP VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, Gülay MANAV, Recep KARA, Nihan KORKMAZ, Elçin DOĞAN
19- ADÖLESAN DÖNEM AKRAN ZORBALIĞI VE AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet  
Hacer TEKEŞ, Safiye TEMEL
20- 2017-2021 YILLARI ARASINDA KADINLARIN SERVİKS KANSERİ TARAMASINA BAŞLAMA YAŞI İLE POZİTİF SONUÇLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
21- FACTORS AFFECTING MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN

  Özet  
Kübra KALKIŞIM, Ali AKDOĞAN, Davut DOHMAN
22- ELEKTİF SEZARYEN YAPILAN HASTALARDA COVİD-19 ÖYKÜSÜNÜN PREOPERATİF ANKSİYETE VE İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ

  Özet  
Kübra Nur USLU, Nuriye ERBAŞ
23- KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Merve ALKAN, Nuriye ERBAŞ
24- GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Merve SARIŞIN
25- ULUSAL TELEVİZYONLARIN EKRAN YÜZÜ OLAN KADIN GAZETECİLERİN ÇEVRİMİÇİ MAĞDURİYETLERİ

  Özet  
Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY
26- TUBA OVERYAN ABSE

  Özet  
Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY
27- DOĞUM EYLEMİNDE UYGULANAN SERVİKAL OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR, Mihalis Michael KUYUCU
28- AİLE İÇİ ŞİDDETİN ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Nazife AKAN
29- YAŞLI KADINLARDA YALNIZLIK SORUNU

  Özet  
Nuray ARDA
30- SU TÜKETİMİ AZ YA DA HİÇ OLMAYAN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

  Özet  
Orçun ÖZDEMİR, Murat APİ
31- HASTANEMİZDE KASIM 2006 - EKİM 2010 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ EDİLEN EKTOPİK GEBELİKLERİN YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKLERİ

  Özet  
Perihan ABAY, Saliha ÖZPINAR
32- KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR: SAĞLIK KURUMLARINDA CAM TAVAN SENDROMU

  Özet  
Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK
33- AFETLERİN PERİNATAL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE HEMŞİRENİN ROL VE SORUMLULUKLARI

  Özet  
Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN, Ümran SEVİL, Orhan POLAT, İbrahim NAS
34- TÜRKİYEDE AKRABA EVLİLİĞİ VE SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTALIĞI

  Özet  
Sevda UZUN
35- BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN KADINLARDA GEBELİKTE YAŞANAN SORUNLAR

  Özet  
Yaren ÖZKÖK, Tevhide ZİVER SARP, Gözde OKBURAN
36- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL DÖNGÜLERİNE GÖRE ENERJİ VE BESİN ÖGESİ ALIMLARI İLE ANTROPMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İlknur UYSAL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
37- AFETLERİN GEBE VE LOHUSA SAĞLIĞINA ETKİLERİ

  Özet  
Zeynep ÖLÇER
38- KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARIN BESLENME OKURYAZARLIKLARI İLE SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep ÖZER ÖZCAN
39- MENAPOZUN RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep ÖZER ÖZCAN
40- ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMININ KOROİDAL KALINLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER