BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahsen DEMİRHAN, Kevser ÖZDEMİR
1- FACTORS THAT AFFECT REPRODUCTIVE HEALTH LITERACY: THE REPRODUCTIVE HEALTH LITERACY SCALE DEVELOPMENT STUDY AND EVALUATION OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES

  Özet  
Ahsen DEMİRHAN, Yasemin HAMLACI BAŞKAYA, Kevser ÖZDEMİR
2- PLISSIT MODELİNE DAYALI JİNEKOLOJİK KANSERLİ KADINLARDA CİNSELLİĞE YÖNELİK EĞİTİMİN EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE FARKINDALIK VE TUTUMA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Aycan ŞAHİN, Ümran SEVİL
3- JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

  Özet  
Aylin KURT, Ebru CİRBAN EKREM, Mahir Can GÖKÇE, Sude UÇMAN
4- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSEL İLETİŞİM VE AİLESEL YORDAYICILARI

  Özet  
Aylin KURT, Meltem KÜRTÜNCÜ
5- ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA VERİLEN CİNSEL SAĞLIK VE GELİŞİM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Ayşe Duygu ÖZBAŞ
6- İNFERTİLİTE VE PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ

  Özet  
Ayşe Duygu ÖZBAŞ
7- İNFERTİLİTE VE STRES

  Özet  
Ayşegül ŞİMŞEK, Rukiye ELMA, Beyzanur BALTA, Cansu ÖZCAN, Hacer ÇÜTÇÜ, Gizem YILDIZ, Refika GENÇ KOYUCU
8- ANNELERİN SÜT ANNELİK VE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Bekir Barış CİHAN
9- ÇOCUK EĞİTİMİ VE SPOR

  Özet  
Bihter Senem FEYZİOĞLU
10- ÇEVRESEL ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLARA MARUZ KALMA İLE ENDOMETRİOZİS GELİŞİMİ ARASINDAKİ POTANSİYEL İLİŞKİ

  Özet  
Büşra YOLCU, Esma DEMİREZEN
11- ANNELERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ATEŞ YÖNETİMİNDE BİLGİ TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Cemile Şeyma GÜMÜŞ, Özgür ÇAĞLAR, Muhammed Yasin YABACI, Özge YAMAN, Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL
12- BASINDA ÇOCUK İSTİSMARI

  Özet  
Ceren GÖLBAŞI
13- VELAMENTOUS PLACENTA PERCRETA PRESENTING WITH MACROSCOPIC HEMATURIA; A CASE REPORT

  Özet  
Çiğdem EREN DEĞER, Sevil ÖZCAN
14- ÇOCUK ÇEVRE SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ, BÖCEK KAYNAKLI HASTALIKLAR: İZMİR, TORBALI İLÇESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Çiğdem Müge HAYLI, Dilek DEMİR KÖSEM, Mehmet Zeki Avcı
15- 8-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Damla KORKMAZ DAYICAN, Burçin ÖZYÜREK, Gülsena UTKU UMUT, Zeynep HOŞBAY
16- INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PELVIC FLOOR SYMPTOMS OF MOTHERS WHO HAVE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AND THE CHILDREN'S DEMOGRAPHIC & CLINICAL CHARACTERISTICS

  Özet  
Duygu AKÇAY
17- COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE, EKRAN SÜRESİ VE UYKU ALIŞKANLIKLARI: DSÖ'NÜN TAVSİYELERİ

  Özet  
Ebru AYDEMİR KARADAĞ, Nükhet BALLIEL
18- GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI

  Özet  
Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Rukiye DEMİR DİKMEN, Aycan ŞAHİN
19- SHMYO ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI PREMENSTRUAL SENDROM VE COVİD-19 KORKU DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Elif BALKAN, Aygul BABAYEVA, Gamze KARIMAN, Gülçin OKTAN, Pakize İLHAN, Refika GENÇ KOYUCU
20- 15-49 YAŞ ARASI KADINLARIN VAJİNAL DUŞ SIKLIĞI VE OLASI ETKİ VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Emine ASLAN, Sevgül DÖNMEZ
21- ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN SERVİKAL KANSERİN ERKEN TANISINA YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ

  Özet  
Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Mehmet BULDUK, Veysel CAN
22- HIV/AIDS VE GEBELİK, DOĞUM, DOĞUM SONU DÖNEM, EMZİRME

  Özet  
Ercan CÖMERT, Ganim KHATIP
23- VAJİNAL LEİOMYOM

  Özet  
Erzat TOPRAK
24- İKİZ GEBELİKTE FETAL ÜRETEROSEL OLGUSU

  Özet  
Esin CERİT
25- EBEVEYNLERİN DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜKLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Esra ÜNAL, Cansu AĞRALI, Zehra CAN, Yurdagül YAĞMUR
26- YENİ EVLİ KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONU İLE FERTİLİTE FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Fatma Nur YAVUZ, Hatice Serap KOÇAK, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
27- SEZARYEN SONRASI SIRT MASAJI VE SICAK UYGULAMANIN EMZİRME VE MEME SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Feyza KURT, İlknur YILDIZ
28- ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ HASTALIĞI HAKKINDA İNTERNETTEN BİLGİ ARAMA DURUMLARI

  Özet  
Feyzanur ULUDAĞ YILMAZ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
29- PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ VE SÜRECİNDEKİ GEBELİKLERDE VÜCUT AĞIRLIK TAKİBİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
30- YAŞLILIK DÖNEMİNDE KADIN SAĞLIĞI

  Özet  
Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
31- AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ

  Özet  
Gamze BAŞ, Gülşah AKDIKAN
32- 04-36 AY ARASI ÇOCUKLARDA UYKU SORUNLARININ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Gülçin NACAR
33- DOĞUM EYLEMİNİN ANLATIMINDA KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLERİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: KEMİK PELVİS MAKETİ-VİDEO ÖRNEĞİ

  Özet  
Gülçin NACAR, Fatma KESKİN TÖRE
34- ANNENİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, HİJYENİK ALIŞKANLIKLARI VE BEBEĞİ BESLEME ÖZELLİKLERİNİN BEBEĞİN BOY VE KİLOSU ÜZERİNE ETKİSİ: BİR İZLEM ÇALIŞMASI

  Özet  
Gülden AYNACI
35- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE, GOLOMBOK RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülseren ERHAN, Gülşah DOĞANAY, Seda ŞAHİN
36- ÇOCUKLARIN RESİMLERİNDE HASTALIK ALGISI: COVID-19 (CORONA VİRÜS)

  Özet  
Günce DEMİR
37- ANNELİK SERÜVENİNE OTOETNOGRAFİK BİR BAKIŞ

  Özet  
Hakan KIZILET
38- KRONİK HBV İLE İLİŞKİLİ POSTPARTUM AKUT HEPATİK ALEVLENME

  Özet  
Halil İbrahim BULGUROĞLU
39- ÇEVRİMİÇİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN GEBELERDE DOĞUM KORKU DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hamide ZENGİN, Öznur TİRYAKİ
40- TÜRKİYE'DE YENİDOĞANIN CİLT BAKIMINDA NEMLENDİRİCİLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hamide ZENGİN, Öznur TİRYAKİ, Nursan ÇINAR
41- TEK BAŞINA EMZİRMEDE SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Hasret Narin BALSAK, Ümran SEVİL
42- DOĞUM SONU DÖNEME İLİŞKİN KANITA DAYALI UYGULAMALAR

  Özet  
Hasret NARİN BALSAK, Ümran SEVİL
43- DOĞUM SONU DÖNEMDE EMZİRMEYE YÖNELİK UYGULANAN GELENEKSEL YÖNTEMLER

  Özet  
Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Elif GÜRSOY
44- SWANSON BAKIM KURAMI’NIN TIBBİ TERMİNASYON UYGULANAN KADINLARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANIMI

  Özet  
Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Elif GÜRSOY, Yusuf KARTAL
45- TIBBİ TERMİNASYON UYGULANAN KADINLARA SWANSON BAKIM KURAMI’NA GÖRE GELİŞTİRİLEN MOBİL DESTEKLİ EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ahmet KAŞIK
46- KADIN SPORCULARDA EKLEM SAKATLIKLARI, ARTRİT, OSGOOD SCHLETTER HASTALIĞI VE REHABİLİTE ÇALIŞMALARI SONRASI TEKRARDAN SPORA DÖNÜŞ

  Özet  
Kader YILDIZ, Ayşe Nur ESENDAĞ
47- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN CİNSELLİK PARADİGMASI ODAĞINDA TOPLUMSAL SONUÇLARI

  Özet  
Kemal DİNÇ, Ramazan ÖZYURT
48- THE EFFECT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA ON FETAL AND MATERNAL MORBIDITY

  Özet  
Kübra BİLİCİ, Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
49- DOĞUM MEMNUNİYETİNİ DEĞERLENDİREN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kübra BİLİCİ, Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
50- GEBELİĞE BAĞLI STRES ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARIN YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet Mete KIRLANGIÇ, Serhan KÜTÜK
51- GEBELİK ÖNCESİ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ DÜŞÜK OLAN GEBELERDE OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Meltem UĞURLU, Gizem ARSLAN, Özhan ÖZDEMİR
52- PRENATAL DÖNEMDE MATERNAL VE PATERNAL BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Meltem ÖZKAYA, Öznur KÖRÜKCÜ
53- HEMŞİRELİKTE DOĞUM KORKUSU İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Meltem ÖZKAYA, Öznur KÖRÜKCÜ
54- KADIN SAĞLIĞI ALANINDA SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Metin KABA, Neslihan ERKAL, Yeliz AKPINAR MAYİR
55- ON DÖRT YAŞINDAKİ BİR HASTADA TANISI LAPARATOMİYLE KONULABİLEN BİLATERAL ADNEKSİYEL TORSİYONA NEDEN OLAN PARATUBAL KİST OLGUSU

  Özet  
Mevhibe ÇOBAN
56- FERTİLİTEDE KORUYUCU UYGULAMALAR

  Özet  
Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY
57- DOĞUM EYLEMİNDE KULLANILAN IKINMA TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ

  Özet  
Murat ÇAPANOĞLU
58- 5 YAŞ ALTI ASTIMLI ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ İLE ASTIM KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL, Büşra BIYIK, Emre TÖRE, Muhammed TUNÇER, Özlem ULAŞOĞLU
59- ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA SİBER UŞAKLIK BOYUTUNDA BİR ÇERÇEVE

  Özet  
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Enes AKYÜZ, Rabia GÜVEN, Özge PASİN
60- GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMDEKİ KADINLARIN COVID-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARI

  Özet  
Nihal AKINCI, Nihan UYGUR KÜLCÜ, Özlem ERDEDE, Erdal SARI
61- BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN ADÖLESAN GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nihal AVCI, Meltem MECDİ KAYDIRAK
62- DOĞUM SÜRECİNDE OBSTETRİK ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Nurselen ARSLAN, Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ
63- EBEVEYNLERİN ATEŞ HAKKINDAKİ BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUMLARI : ANKARA ÖRNEĞİ

  Özet  
Nurşen ÇEKİCİ, Derya YÜKSEL KOÇAK
64- GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Osman Samet GÜNKAYA
65- TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ (TLH)’DEN LAPAROTOMİYE GEÇİŞ NEDENLERİ

  Özet  
Remzi KARASUNGUR, Betül TOSUN, Ayla YAVA, Aynur KOYUNCU, Emine KURT CAN
66- COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KADINLARIN SAĞLIK KAYGI DURUMU VE ÇOCUK SAHİBİ OLMA İSTEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Rukiye DEMİR DİKMEN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Aycan ŞAHİN
67- GEBE KADINLARIN YAŞADIKLARI GEBELİK SEMPTOMLARI VE COVID-19 KORKUSU

  Özet  
Sadullah ÖZKAN, Sadun SUCU
68- TİP II KONJENİTAL PULMONER HAVA YOLU MALFORMASYONU (CPAM) PRENATAL TANI VE TEDAVİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Seda ŞAHİN, Zeliha KILIÇ
69- ANNE BABALARIN EBEVEYNLİK BECERİLERİ AÇISINDAN DİJİTAL ARAÇLARI KULLANIM PRATİKLERİ

  Özet  
Selen YAMAN, Esin Merve EROL KOÇ, Dilek ŞAHİN
70- PERINATAL OUTCOMES OF PREGNANCIES COMPLICATED BY MATERNAL CARDIAC DISEASES

  Özet  
Semiha DERTLİ, Ulviye GÜNAY
71- TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINA İLİŞKİN YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Semiha DERTLİ, Ulviye GÜNAY
72- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Senem ALKAN AKALIN
73- SERUM VİTAMİNİ (A, B12, C, D, FOLAT) İLE ÇİNKO DÜZEYLERİ VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Emine BORAN
74- ANNE SÜTÜ VE YENİ DOĞAN SAĞLIĞI

  Özet  
Serçin TAŞAR, Ayşe Esra TAPÇI, Burcu Ceylan CURA YAYLA, Rukiye ÜNSAL SAÇ
75- ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARDA MULTİPLEX-PCR İLE SAPTANAN MİKROORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sibel KÜÇÜK
76- YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK SÜRECİNDE STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEDE ALTERNATİF YÖNTEMLER

  Özet  
Sibel KÜÇÜK
77- SİGARA KULLANIMI VE GEBELİKTE SİGARA KULLANIMININ ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

  Özet  
Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Sümeyra TOPAL
78- CHAPLE SENDROMLU ÇOCUKTA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

  Özet  
Sule ATALAY MERT
79- NADİR BİR SERVİKAL ENDOMETRİOZİS OLGUSU

  Özet  
Sule ATALAY MERT, Berna DİLBAZ
80- EFFECT OF MYOMECTOMY ON OVARIAN RESERVE AND FERTILITY

  Özet  
Sümeyra TOPAL, Mehtap SÖNMEZ, Feyza NAZİK
81- HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA ÇOCUK HASTALARIN VERDİĞİ TEPKİLERİN BELİRLENME BECERİSİ: ÖĞRENCİ HEMŞİRE GÖZLEMLERİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Sümeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
82- NİCOTİANA RUSTİCA LİNN “MARAŞ OTU”’ ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Tuba TUNÇAY, Esra SARI
83- MENOPOZ DÖNEMİNDE YAYGIN BİR PROBLEM: OBEZİTE

  Özet  
Tuğba AKÇAOĞLU, Elif ÇİLER EREN
84- NORMAL DOĞUM SONRASI REKTAL YARALANMALARA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

  Özet  
Tülin ÇATAKLI
85- ANNELER BEBEKLERİ İÇİN NEDEN EMZİK KULLANIYOR VEYA KULLANMIYOR?

  Özet  
Türkan AKYOL GÜNER
86- BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA EL HİJYENİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yasemin AÇAR
87- TİP 1 DİYABET VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, Gamze AKBULUT
88- FİTOÖSTROJENLER VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI

  Özet  
İrem ÖZKORKUT, Melis TÜRKER, İrem Nur KOYUNCU, Gözde YANIK, İlayda ÇAKIR
89- LAKTASYON DÖNEMİNDE BESLENME VE ÖNEMİ

  Özet  
İrem ÖZKORKUT, Sultan Begüm ARSLAN, Melahat Buse IŞIK, Melike GÜLAP, Tolga HÜNERLİ, Elif İnci DEMİR
90- GEBELİK ÖNCESİ VE GEBELİK DÖNEMDE BESLENME VE ÖNEMİ

  Özet  
İsa DEMİR, Türkan AKYOL GÜNER
91- KADINLARDA ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM FARKLILAŞMASI

  Özet  
Yusuf BAŞKIRAN, İmren MUTLU
92- DİKORYONİK DİAMNİYOTİK İKİZ GEBELİKTE İKİZLERDEN BİRİNİN SPONTAN ABORTUSU VE GEBELİĞİN PROGNOZU:OLGU SUNUMU

  Özet  
Zeynep Dilşah KARAÇAM YILMAZ, Esma DEMİREZEN
93- SEXUAL DISTRESS AND QUALITY OF SEXUAL LIFE ANALYSIS IN VAGINISMUS DIAGNOSED WOMEN

  Özet  
Zümrüt YILAR ERKEK, Fatih OKAN, Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK
94- PROBİYOTİK KULLANIMININ SON TRİMESTIR GEBELİK YAKINMALARINA ETKİSİ

  Özet  
Özge YAMAN, Muhammed Yasin YABACI, Özgür ÇAĞLAR, Cemile Şeyma GÜMÜŞ, Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL
95- YAZILI BASINDA ÇOCUK İSTİSMARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER