BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya EVGİN, Kamuran ÖZDİL
BABARIN EMZİRMEYE DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİNDE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM: JOHNSON'IN DAVRANIŞSAL SİSTEM MODELİ
 
Emzirme, annelerin ve bebeklerin uzun süreli sağlığı için önemlidir ve babalar emzirmenin nihai başarısında önemli bir rol oynar. Emzirme niyetinin olması, bunun etkililiği ve inanmasının yanı sıra sosyal destek önem taşımaktadır. Özellikle babaların emzirme sürecinde önemli rolü vardır. Baba adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonu sürecine katılarak aktif rol oynamaları anne, bebek sağlığı ve emzirme açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Ancak babaların emzirme sürecinde destek vermesi için bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada babaların emzirmeye desteğinin teşvik edilmesi için Johnson'ın Davranışsal Sistem Modeli bağlamında kuramsal bir yaklaşım ele alınmıştır. Modele göre; altı temel boyut yer almaktadır. Bu çalışmada; yakın ilişki, bağımlılık, alma-boşaltma, başarı ve koruyucu savunma alt sistemleri kapsamında veriler incelenmiştir. Yakın ilişki: Babaların eşleri ve yakın aile üyeleri ile olan ilişkilerinin incelenmesidir. Bireyin yakın çevresindeki kişilerle etkileşiminde, emzirmeyi ve bebek bakımınına yardımcı olma istek ve davranışına izin veren ya da engelleyen bireysel ya da çevresel faktörlerin incelenmesi. Bağımlılık: Babanın çocuğuna dair sorumlulukları yerine getirmesi baba-bebek bağlanması açısından da çok önemlidir. Babanın sorumluluk alması ve bakıma katılması bebeğin babaya bağlanmasını desteklerken, babanın da bebeğe bağlanmasında etkili olmaktadır. Babalık rolü, sorumluluğu ve babaların çocuklarına daha fazla vakit ayırması, babalar için de yararlı olduğu düşünülmektedir. Alma-boşaltma: Babaların emzirmeye destek konusundaki bakış açılarının bilgilerine göre şekillendiğini göstermiştir. Emzirmeyi teşvik etmek için ebeveynlerin daha fazla bilgilendirilmesi gereklidir. Babaların emzirme partnerlerini etkili bir şekilde desteklemelerine yardımcı olmak için uygun müdahaleler tasarlamak ve uygulamak önerilmektedir. Başarı: Emzirmeye destek veren babaların emzirmeye başlama oranlarını artırdığını, erken bırakmaya yol açan emzirme komplikasyon oranını azalttığı belirlenmiştir. Koruyucu Savunma: Birey kendisinden istenen yardım taleplerine nasıl tepki veriyor ve bu beklentinin yarattığı streslerle nasıl baş ettiği, kendisini nasıl savunduğu, öfke davranışı gösterip göstermediğinin belirlenmesi. Babaların emzirmeye desteğinin teşvik edilme süreci bu altı alt boyut kapsamında ele alındıktan sonra gerekli hemşirelik girişimleri yapılmalı ve hemşirelik süreci tamamlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, baba desteği, emzirmenin teşviki, Davranışsal Sistem Modeli ve hemşirelik 


Keywords: