BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL, Büşra BIYIK, Emre TÖRE, Muhammed TUNÇER, Özlem ULAŞOĞLU
ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA SİBER UŞAKLIK BOYUTUNDA BİR ÇERÇEVE
 
Günümüz, teknoloji çağı olarak nitelendirilmektedir. İnternet erişim araçları alışveriş, bilgiye ulaşma, sağlık hizmetlerine kullanımı ve bireylerin geçimini sağlamak gibi pek çok alanda kullanılan yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Hızla gelişen teknolojinin, yaşamın merkezinde olması ve birçok avantajı bulunmasına rağmen birtakım sorunlara da neden olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sorunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi siber ortamların erişimine çocukların sahip olabilmesi ve çocukların birçok kişisel bilgilerinin siber ortamda kullanılmasıdır. Çocuklar tarafından çok rahat erişilen internet erişim araçları böylece çocukları da istismara açık hale getirmektedir. Çevrimiçi istismarcı yer ve zaman tanımaksızın kimliğini gizleyerek internet erişim araçlarına sahip, her çocuk için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Çocuk istismar türlerinden olan siber ortamda işlenen suç literatüründe net bir tanımı bulunmamakla beraber bu suç çeşidi emniyet kayıtlarına çevrimiçi çocuk istismarı olarak geçmektedir. Bu kavram içerisinde yer alan ve yeni olarak nitelendirilen istismar türlerinden siber uşaklık (grooming) çocukların maruz kaldığı çevrimiçi istismarlardandır. Ebeveynlerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve çocukların siber tehlikelere açık olduğunun farkında olunarak güvenli internet kullanmalarının sağlanması önem arz etmektedir. Ebeveynlerin ve çocukların istismarın ne olduğu, nasıl kendini koruyacağı gibi konularda bilgilendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Siber uşaklık ile karşılaşıldığında neler yapılabileceği ile ilgili olarak literatürde yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bu derleme çalışması ile çevrimiçi çocuk cinsel istismarının türlerinden olan siber uşaklığının(grooming) tanımlaması, Türkiye de ki adli yeri, bununla ilgili olgu çalışmalarından örnekler verilerek toplumsal farkındalık oluşturmak ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: GROOMİNG,SİBER UŞAKLIK,ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR 


Keywords: