BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevilay YILDIZ AKKUŞ, Aysun KARA UZUN
ÇOCUK İZLEMİNDE SOSYAL PEDİATRİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ İŞBİRLİĞİ
 
Amaç: Bu çalışmada; yenidoğan desteği, gelişimsel değerlendirme, dönem özelliklerine yönelik destek, tuvalet eğitimi, uyku düzeni, yeme sorunu, memeden kesme gibi nedenlerle Çocuk Gelişimi Birimi’ne yönlendirilen çocuklar hakkında tanımlayıcı ve istatistiksel bilgi elde etmek amaçlanmıştır. Ayrıca multidisipliner çalışmanın önemine yönelik farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Gereç-Yöntem: Bu çalışma retrospektif olarak planlanmıştır. Çalışmada; Eylül 2017-Eylül 2019 yılları arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri Polikliniği’nden Çocuk Gelişimi Birimi’ne yönlendirilen çocukların bilgi formları incelenerek veriler toplanmıştır. Bulgular: Çocuk Gelişimi Birimi’ne 2017-2019 yılları arasında toplam 1278 çocuk yönlendirilmiştir. Çocukların %52.1’i (666) kız, %47.9’u (612) erkektir. Çocukların yaş aralığı 1-120 aydır. Birime başvuran çocukların %96.6’sını (1278) 0-6 yaş grubu oluşturmaktadır. Birime başvuru nedenleri sırasıyla; %38.1’i (487) yeme sorunu, %15’i (192) tuvalet eğitimi, %13.1’i (167) uyku düzeni, %7.9’u (101) dil-konuşma problemi, %7.4’ü (94) yenidoğan desteği, %5.7’si (73) gelişimsel destektir. Kalan %12.8’ini (164) ise; davranış sorunları, memeden kesme, uyaran eksikliği, 2 yaş sendromu, anne-çocuk bağlanması, ek gıdalara geçiş, kardeş kıskançlığı ve kreşe başlama süreçleri oluşturmaktadır. Çocukların %17’sinde (210) yeme sorunu, %16.5’inde (204) gelişimsel gecikme ve %10’unda (124) uyku problemi saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma; çocuk sağlığı izleminde multidisipliner çalışmanın önemine dikkat çekmektedir. Çocuk Gelişimi Birimlerinden daha fazla faydalanmanın çocuk sağlığı üzerinde olumlu etkileri olacağı açıktır. Ayrıca bu çalışma ailelerin çocuklarının bedensel sağlık ve büyümelerinin haricinde yeme sorunu, uyku düzeni, özbakım becerileri, dil gelişimi alanlarında da kaygılı olduklarını ve destek alma gereksinimleri olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Gelişimsel Destek, Sosyal Pediatri 


Keywords: