BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet GENCO, Merve GENCO, Fisun VURAL
ASHERMAN MODELİ OLUŞTURULMUŞ RATLARDA STEROİD VE HYALÜRONİK ASİT TEDAVİSİNİN UTERUSA ETKİLERİ
 
Bu araştırmanın amacı: Asherman modeli oluşturulmuş ratlarda steroid ve hyalüronik asit kombine kullanımının ayrı ayrı steroid ve hyalüronik asit kullanımına göre uterus adezyonları üzerine histopatolojik etkilerinin ve bu kombinasyonun doku VEGF düzeylerine bakarak karşılaştırmaktır. Bu çalışmada 26 adet Sprague Dawley dişi rat kullanıldı. Grup 1’de iki adet rat üzerinde sadece Asherman Sendromu modeli oluşturuldu. Diğer 24 rat üç gruba ayrıldı. Bütün grupların sağ uterin kornlarına triklorasetik asit uygulandı ve adezyon oluşumu sağlandı. Grup 2’de asherman modeli oluşturulduktan sonra intrauterin hyalüronik asit tedavisi, grup 3’ye ise oral metilprednizolon tedavisi, grup 4’ye ise hem oral metilprednizolon tedavisi hem de intrauterin hyalüronik asit tedavisi uygulandı. Hyalüronik asit tedavisinin uterus lümen çapında ve damarlanmada artışa neden olduğu verilen steroid asit ve hyalüronik asit kombine tedavisinin ise buna ek olarak bez sayısı(p=0,029), uterus duvar çapında artma (p=0,04) ve inflamasyon(p=0,05) ve fibrozis (p=0,07) skorlamasında azalmaya sebep olduğu gözlenmiştir. Metilprednizolonun adezyon oluşumunu önleyebileceği ayrıca inflamasyon (p=0,009) ve fibrozis skorlarını hyalüronik asit tedavisi alan grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. ORCID NO: 0000-0003-2987-9795

Anahtar Kelimeler: Asherman sendromu, Steroid, Hyalüronik asit, rat, Histopatolojik skor, VEGF, Metilprednizolon 


Keywords: