BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe BELPINAR, Emriye Hilal YAYAN
DEPREMİ DENEYİMLEMİŞ BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN: ÇADIRDA 24 SAAT OLGU SUNUMU
 
Amaç: Büyük depremler, yeryüzüne verdikleri zararın yanı sıra toplum, çevre ve insanları derinden etkilemektedir. Özellikle hassas grup olarak adlandırılan çocuklar, fiziksel ve psikososyal açıdan risk altındadır. Bu çalışma, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşamış ve sonrasında Kahramanmaraş’ta çadırda kalmak zorunda olan bir çocuğun gözünden çadırda yaşama ile ilgili duygu, düşünce ve deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşamış ve Kahramanmaraş'ta çadırda yaşamayı deneyimlemiş 8 yaşındaki bir kız çocuğu ile Haziran 2023 tarihinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi 30 dakikalık bireysel görüşme yapılmıştır. Olguya yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular sorulmuş ve olgunun ses kaydı alınmıştır. Görüşmeden edilen verilerin analizi yapılarak aktarımı yapılmıştır. Bulgular: Kız çocuğu ile yapılan görüşmede; deprem, çadırda yaşamanın zorlukları ve kolaylıkları, bir çocuk olarak çadırda bir gününün nasıl geçtiği, arkadaşlarından ve okuldan uzak kalmanın hissettirdikleri, uyku konusunda yaşadığı sorunları, deprem haberlerinin bıraktığı etkileri ile çadırda oyun ilgili duygu, düşünce ve deneyimlerini aktarmıştır. Sonuç: Deprem nedeniyle çevreye verilen zarar kadar insanlık da zarar görmektedir. İnsanları olumsuz etkileyen bu durum, daha hassas olan çocukları fiziksel ve psiko-sosyal açıdan olumsuz ve derinden etkilemektedir. Bu bağlamda çocukların psikososyal açıdan mutluluğu ve güvenliği için multidisipliner yaklaşım ile çok yönlü ele alınması ve çözümler üretilmesi son derece önemlidir. ORCID NO: 0000-0002-8042-6882, 0000-0003-0075-4171

Anahtar Kelimeler: Deprem, Kahramanmaraş, Deneyim, Çadır, Çocuk 


Keywords: