BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
GEBE COVID-19 HASTASINDA YOĞUN BAKIM SONRASI PULMONER REHABİLİTASYONUN ETKİNLİĞİ
 
COVID-19 hastalığı, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan ve ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri ön planda olarak gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Covid-19 pandemi döneminde gebe hastalar Covid-19 tanısı aldıktan sonra daha yüksek risk ile takip edilmiştir. Vakamız 28 yaşında 8 aylık gebe iken Covid-19 tanısı almıştır. Nefes darlığı şikayetinin artması sonrası sezeryan ile bebek anne karnından alındıktan sonra hasta yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek takip edilmeye başlanmıştır. Hasta genel durumu kötü, bilinç kapalı olarak 1 ay takip sonrasında ekstübe edilmiş ve nefes darlığı şikayetlerinin azalması ve oksijen saturasyonunun normal değerlere yaklaşması üzerine serviste 10 gün takip edildikten sonra taburcu edilmiştir. Hastanın kontrolünde nefes darlığının sürdüğü ve efor kapasitesinin halen normale gelmediği ve solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC= 65 olarak tespit edilmesi üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine konsulte edilmiştir. Hastaya tarafımızdan karın solunumu, büzük dudak solunumu, üst ve alt ekstremite germe ve güçlendirme egzersizleri verilmiştir. 4 haftalık pulmoner rehabilitasyon programını evinde uygulayan hasta kontrole çağrılmış ve yapılan değerlendirmede efor kapasitesinin arttığı, nefes darlığı şikayetinin azaldığı ve yapılan solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC= 75 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak Covid-19 geçiren hastalarda pulmoner rehabilitasyon programı çok önemli olup, nefes darlığı ve efor kapasitesinde düşüklük olan hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine konsulte edilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Nefes Darlığı, Pulmoner Rehabilitasyon 


Keywords: