BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül TOKGÖZ ÇAKIR, Hande Esra KOCA
GEBELİĞİN POLİMORFİK ERÜPSİYONU: BİR OLGU SUNUMU
 
Gebeliğin polimorfik erüpsiyonu, benign seyirli, gebelik sırasında ya da postpartum dönemde ortaya çıkabilen kaşıntı ile seyreden gebelik dermatozlarından biridir. İntrahepatik kolestaz ya da pemfigoid gestasyonun aksine fetal distres ya da prematürite ile ilişkili değildir. Obstetrik yönetim açısından ayırıcı tanı önem teşkil etmektedir. 35. Gebelik haftasında, 21 yaşında primipar bir gebedeki polimorfik erüpsiyon olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik Dermatozları, Gebeliğin Polimorfik Erüpsiyonu 


Keywords: