BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurşen ÇEKİCİ, Derya YÜKSEL KOÇAK
GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Göç kelime anlamıyla insanların yaşadıkları ortamı bırakarak başka bir ortama kalıcı olarak gitmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Kara ve Nazik 20218). Literatürde son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir konu olmuştur (Kara ve Nazik 2018). Son yıllarda artan küreselleşme ile birlikte göç sayılarında önemli artışlar olduğu görülmüştür (Kara ve Nazik 2018). Göçün nedenlerine bakıldığında ekonomik koşullar, savaş, yoksulluk, barınma, iş koşulları eğitim gibi konular sebebiyle göçlerin yapıldığı görülmüştür (Doğan 2021). Son yıllarda diğer ülkelerle iletişim ve ulaşımın kolay olması ile yaşadıkları yerlerinin koşullarını göç edecekleri ülkenin koşulları ile kıyaslama imkanı sağlayarak göçlerin artmasına zemin hazırlamaktadır (Lecaj 2019). Göç eden kitlenin yarısına yakınını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların göç etme nedenlerine bakıldığında savaş, yapılan zulümler dikkat çekmektedir. Bu göçler sırasında kullanılan ulaşım yolu, ulaşım aracı, hava koşulları gibi nedenler kadınlar için hayati riskler oluşturmaktadır. Yapılan göçler hangi nedenlerle yapılmış olursa olsun en çok kadınları hem ruhsal hem bedensel anlamda büyük oranda etkilemektedir (Mete 2022). Bu durumdan yola çıkılarak göçün kadınlar üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Sağlık 


Keywords: