BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ozana URAL, Tuğba KONTAŞ AZAKLI
HER ÇOCUK BİR DÜNYA PROGRAMININ MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNE KATILAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 


Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi anneler ve çocukları, beslenme programı, fiziksel gelişim 


Keywords: