BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysuda Refiye AKVERAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
HİPNOEMZİRMENİN EMZİRME SONUÇLARINA ETKİSİ
 
Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan her türlü besin maddesini içermesi nedeniyle en ideal ve doğal besin kaynağıdır. Emzirme anne ve bebek için doğal bir süreçtir. Ancak anne ya da bebeğe ait oluşan bazı durumlar (stres, kaygı gibi) ve düşünceler (sütüm yeterli mi vb.) emzirme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz durum ve düşüncelerle baş edebilmek, annenin gevşemesini sağlamak adına non-farmakolojik bir yöntem olan hipnoemzirme uygulaması kullanılmaktadır. Hipnoemzirme yöntemi, annenin kalp atışlarının, kan basıncının ve nefes alıp-verme mekanizmasının yavaşlatıldığı, bu sayede daha sakin ve rahat hissettiği gevşetme tekniğidir.Postpartum süreçte, annede var olan enerji akışı pozitif olumlamalar kullanılarak laktasyonun başlaması ve sürdürülmesi için hipnoemzirme yöntemi uygulanmaktadır. Bilinçaltına yerleştirilmeye çalışılan pozitif olumlamalar doğal bir süreç olan emzirmeyi olumlu etkileyerek annenin özyeterlilik algısını artıracaktır. Hipnoemzirme; anne-bebek iletişiminin güçlenmesini, annenin rahat ve konforlu laktasyon süreci geçirmesini, bebeğin ise sakin bir emme süreci yaşamasını sağlarken süt miktarının artışında da önemli rolü vardır. Hipnoemzirme oksitosin masajı ile kombine edildiğinde stres ve kaygı düzeyinde azalma, anne sütü miktarında ise artış sağlamaktadır. Son yıllarda oluşan ilgi ve kullanımı giderek artan hipnoemzirme uygulaması kliniklerde istenilen düzeyde değildir. Annenin konforu ve memnuniyetinin artırılması,süt üretiminin artırılması ve sağlıklı emzirmenin devam ettirilmesi için hipnoemzirme uygulamasının kliniklerde, emzirme danışmanlıklarında, gebe okullarında kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada hipnoemzirmenin emzirme sonuçlarına etkisi ele alınmıştır. ORCID NO: 0009-0002-7816-9001

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, hipnoz, emzirme 


Keywords: