BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN
İKİZ BEBEKLERDE KANGURU BAKIMI
 
Kanguru Bakımı (KB); ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağlayan, yalnız bezi bulunan bebeğin ebeveynin göğsü üzerinde, bebeğin yüzü ebeveyne dönük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir. KB uygulanan bebekte; ebeveynin kalp sesleri ile rahatlama, sakinleşme ve hızlı uykuya dalma ve uzun süreli uyuma gerçekleşir. Anne, gebeliğinin bittiğini hisseder, ebeveynlik rolüne erken girer. Anne-bebek arasındaki bağlanmayı kolaylaştırır, annenin bebeğinin bakımınına katılmasına olanak sunar. KB, bebeğin vital bulgularının stabil olmasını, hastanede kalış süresini kısaltır, bebeğin büyüme ve gelişmesi üzerine olumlu etkisi olan bir uygulamadır. Ağrılı prosedürlerden önce ve sonra uygulanan KB, bebeklerde davranışsal ve fizyolojik ağrı tepkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının artması ile ikiz bebeklerin oranı dünyada ve ülkemizde ciddi oranda artış göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki çoğul bebek doğum oranı %1-3 arasında değişmektedir. Ülkemizde ikiz bebek doğum oranı ise %1,6-1,86 arasında bildirilmiştir. Doğum sonrası ikiz bebekler, prematüreliğe bağlı sorunlarla karşılaşmaktadır. KB, annenin süt salgısını arttırdığı, emzirmeyi kolaylaştırdığı ve prematüreliğin getirdiği olumsuz etkileri azalttığı çalışmalarla bildirilmiştir. KB, prematüre bebeklerde altı aylık olana dek, miadında doğan bebeklerde ise doğum sonu üç aya kadar uygulanabilmektedir. KB uygulaması başlanma zamanı ve uygulama süresine göre sınıflandırılmaktadır. Bu iki sınıflamaya ilave olarak ikiz bebeklerde uygulama şekline göre KB; ayrık, ardışık ve paylaşılmış olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilir. Bu çalışmada, ikiz bebeklerdeki KB yöntemleri üzerinde durulması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkiz Bebek, Kanguru Bakımı, Kanguru Bakımı Sınıflaması 


Keywords: