BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Tuğba KARTAL
İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE EMZİRME BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
DSÖ ve UNICEF bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmesini ve ek gıdalarla beraber iki yaşına kadar emzirilmesini önermektedir. Ancak dünyada emzirme oranları istenilen düzeyde değildir. 0-6 ay arasındaki bebeklerde sadece anne sütü ile beslenenlerin oranı %1-89 arasında değişmektedir. Bazı ülkelerde emzirmeye başlama ve ilk altı ay sadece anne sütü alma oranları sırayla şu şekilde bulunmuştur: Avusturya %93.2, %13.6; Kanada %90.3, %14.4; Amerika %73.9, %13.6. Türkiyede ise Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre doğum sonrası bebeklerin %96,4 ü anne sütü almakta, ikinci ayda bu oran %57,9’a, 4-5. Aylarda ise bu oran %9,5’e gerilemektedir. Bu çalışmanın amacı 0-6 ay arası bebeklerin annelerinin emzirme öz-yeterliklerini ve emzirme başarılarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Çalışmaya Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında Marmaris devlet hastanesi çocuk polikliniğine müracaat etmiş olan 115 anne alındı. Çalışmaya alınan annelerden veriler; tanımlayıcı özelliklere ilişkin veri toplama formu, emzirme öz-yeterlilik ölçeği kısa form, LATCH emzirme değerlendirme aracı kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya 115 anne katıldı. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27,4±3,7 iken, %11,3’ü üniversite ve üstü okul mezunuydu. Çalışmaya katılan anneler emzirme öz-yeterlilik ölçeğinden ortalama 58,4±4,1 puan, LATCH ölçeğinden ortalama 6,2±3,4 puan almıştı. Yapılan korelasyon analizinde, annelerin emzirme öz-yeterlilik puan ortalamaları ile LATCH emzirme başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde orta düzeyde korelasyon saptandı (p <0.005, r: 0.614). İlk altı aylık dönemde emzirme öz-yeterlilik ölçeği ile LATCH emzirme değerlendirme aracının belirli aralıklarla annelere uygulanarak emzirme açısından riskli annelerin belirlenmesi, erken dönemde bu annelerin desteklenmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, LATCH, öz-yeterlilik 


Keywords: