BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÇALIŞKAN, Elif BALKAN, Meltem MECDİ KAYDIRAK
İNFERTİL ÇİFTLERE YÖNELİK ŞİDDET: BİR SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Şiddet, coğrafya, ekonomi veya eğitim düzeyi ne olursa olsun tüm dünyada yaygın olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu sistematik derlemenin amacı, infertil çiftlere yönelik şiddet ve şiddetin türleri ile ilgili literatür bilgisini değerlendirmek ve elde edilen bilgileri sistematik olarak sunmaktır. Yöntemler: Bu çalışmada, Pubmed, Scopus, Science Direct, Council of Higher Education (CoHE) Thesis Center, Cochrane, Wiley Online Library, National Academic Network and Information Center (ULAKBIM) National Medical Database, Google Scholar and Web of Science veri tabanları “infertilite ve şiddet”, “infertility and violence” anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan ve Ocak 2015 ile Mart 2020 arasında gerçekleştirilen açık erişim klinik araştırmaları gözden geçirildi. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen makalelerin büyük çoğunluğu (n=16, %94,11) (n=17) kadınlara anket ve ölçek uygulanarak yapılmıştır. İnfertil kadınlarda şiddetin türünü inceleyen 13 çalışmada infertil kadınların duygusal (%21.8-96.3), sözel (%11-84.9), fiziksel (%11-68), cinsel (%6-60) ve ekonomik (19-77.4) şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. İnfertilitede şiddet görülme sıklığını etkileyen faktörlerin evlilik yaşı, evlilik süresi, aile yapısı, infertilite tanısının konulması, infertilite süresi, infertilite için alınan tedavi sayısı, alkol/sigara tüketimi, eğitim durumu ve çalışma durumu olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Tüm bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar infertil çiftlerde sosyal baskı ve aile içi şiddet oranının yüksek olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: İnfertilite ve Şiddet, Infertility and Violence, Domestic Violence, Initimate Partner Violence

Anahtar Kelimeler: İnfertilite ve Şiddet, Infertility and Violence, Domestic Violence, Initimate Partner Violence 


Keywords: