BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beliz YEKELER KAHRAMAN, Meltem ŞAHİN
JİNEKOLOJİK KANSERLERDE EN YAKIN DÜŞMAN: GENETİK YATKINLIK
 
Etiyolojik faktörlerin etkisiyle hücrede oluşan, genetik ve moleküler değişikliklerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kanser, toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır. Gelişmiş toplumlarda ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, tıp alanındaki yeniliklere rağmen toplum için korku, endişe, anksiyete gibi olumsuz duygular yaratmaktadır. Dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türü serviks, over ve endometrium gibi jinekolojik kanserlerdir. Jinekolojik kanserlerden serviks kanseri birinci, uterus kanseri altıncı, over kanseri ise yedinci sırada yer almaktadır. Anatomik olarak alt üriner sistem ve genital sistem aynı embriyolojik kökene sahip olduklarından jinekolojik kanserler alt üriner sistemine ait belirti bulgularda göstermektedir. Jinekolojik kanserlerin kadınları etkileyen yönü sadece üreme yeteneğinde azalma ya da kayıplara neden olması değil beden imajı, cinsel kimlik ve üreme yeteneği ile ilgili birey ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesidir. İleri yaşlarda ortaya çıkan jinekolojik kanserler manevi ve maddi yükünün fazlalığı ile diğer kanser tedavilerinden farklıdır. Jinekolojik kanserlerde risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık gibi etkenler değiştirilemez iken, değiştirilebilir faktörlerin kontrol altında tutulması ile kanserden korunma mümkün olabilmektedir. Birinci derece akrabalarda kolon ya da endometrial kanser var ise, jinekolojik kanser görülme riskini arttırmaktadır. Derleme niteliğinde yapılan bu çalışma jinekolojik kanserlerin türleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili son literatür bilgisini ve kanserlerin aile ile ilişkisini vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanserler, Aile, Kanser 


Keywords: