BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY, Saliha ÖZPINAR
KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR: SAĞLIK KURUMLARINDA CAM TAVAN SENDROMU
 
Günümüzde kadınların en fazla karşılaştıkları sorunlar arasında cam tavan sendromu gelmektedir. Sağlık sektöründe kadın yöneticilerin karşılaştığı problemlere yönelik zorluklar, özellikle "cam tavan sendromu" olarak adlandırılan engeldir. Cam tavan sendromu, kadın yöneticilerin kariyer basamaklarında yükselememesine veya üst düzey pozisyonlara terfi etmekte zorlanmasına atıfta bulunmaktadır. Bu sendrom, cinsiyet temelli ayrımcılık ve kurumsal engeller nedeniyle kadın yöneticilerin ilerlemesinde sınırlamalar getirmektedir. Sağlık kurumlarında, kadın yöneticilerin bu zorluklarla karşılaşması çok belirgin sorunların başında gelmektedir. Çünkü sağlık sektörü, geleneksel olarak erkek egemen bir alan olmakla birlikte kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarında temsil edilmesinin önündeki önemli engellerden birisidir. Kadın yöneticilerin karşılaştığı zorluklar arasında cinsiyet temelli ön yargılar, ayrımcılık, iş ve aile yaşam dengesi gibi faktörler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Cam tavan sendromunun etkileri, kadın yöneticilerin liderlik rollerinde etkin olmalarını engellemekte ve kariyer gelişimlerini sınırlamaktadır. Bu yaşanan sorun sağlık kurumlarında kadın liderlerin yeteneklerinin tam olarak kullanılmamasına, sağlık kurumlarında çeşitlilik, kapsayıcılık ve yenilik potansiyelinden tam olarak faydalanmamasına neden oluşturmaktadır. Cam tavan sendromuyla mücadele etmek için, sağlık kurumları cinsiyet eşitliği politikalarını geliştirmek, çeşitlilik stratejileri geliştirmek zorundadır. Kadın liderlerin desteklenmesi, eğitim ve gelişim fırsatları sağlanması ve cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması, cam tavanın kırılmasına yardımcı olma yolunda önemli uygulamalar arasında yer almaktadır. Kurumsal kültürdeki cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkla mücadele etmek için sağlık kurumlarında duyarlılık ve farkındalık oluşturmak da farklı bir bakış açısı yaratmada önemli bir çalışma olacaktır. Kadın yöneticilerin liderlik rollerinde desteklenmeleri ve cesaretlendirilmeleri, sağlık kurumlarının sürdürülebilir başarı ve etkinlik için oldukça önemlidir. Yaptığımız literatür araştırması sonrasında elde ettiğimiz bulgu ile sonuçları değerlendirdiğimizde; kadın yöneticilerin karşılaştığı zorluklar, özellikle sağlık kurumlarında, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik açısından önemli bir konu olarak görülmektedir. Cam tavan sendromunun anlaşılması ve bu engellerin ortadan kaldırılması, sağlık kurumlarının daha adil, kapsayıcı ve başarılı bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacaktır. ORCID NO: 0000-0002-7493-77233, 0000-0002-9860-996X2

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yönetici, Engel, Şiddet, Sendrom, Eşitlik, Cinsiyetçilik, Sağlık Kurumları 


Keywords: