BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye DEMİR
KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
 
Üreme sağlığı ve cinsel sağlıkla ilgili sorunlar başta olmak üzere birçok sorun kadınlarda daha fazla meydana gelmekte, bu durum kadın sağlığı üzerinde daha fazla önemle durulması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Kadınların üreme sağlığıyla ilgili sorunları yaşama olasılıkları daha fazladır, gebelik, doğum, doğum sonrası ve düşüğe bağlı olarak sorunları kadınlar yaşamaktadır. Dolayısıyla kadınların sağlık okuryazarlığı seviyelerinin arttırılması ve yayılan yanlış sağlık bilgilerinin ayıklaması konusunda bir farkındalık yaratılması bu konuda kritik bir husus olarak görülmektedir. Bu noktada kadınların üreme ve cinsel sağlık sorunlardan daha çok etkilendiği, düşük üreme sağlığı ve cinsel sağlık sonucunda, anne ve bebek ölümlerinde, güvenli olmayan kürtaj ve doğum oranlarında, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, depresyon, intihar ve şiddette artış görülmekte, kadın sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Bunun yanı sıra üreme sağlığı, yoksulluk ve olumsuz çevre koşullarında daha çok etkilenmekte, üreme sistemi enfeksiyonları, istenmeyen gebelikler, aşırı doğurganlık, uç yaşlardaki gebelikler, uygun olmayan koşullarda doğum ve düşük, intrauterin gelişim geriliği ve ölüm riskindeki artış kadınlarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekler göz önüne alındığında, kadınların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Çünkü kadın sağlığı, önce aile sonra toplum sağlığı demektir. Dolayısıyla yapılacak çalışmalarla kadınların sağlık bilgisi edinme davranışlarının uygun hale getirilmesi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık okuryazarlık düzeylerinin artırılması, üreme ve cinsel sağlık açısından istenmeyen sorunların ortaya çıkmasının engellenmesi adına çeşitli yaklaşımların benimsenmesi önem arz etmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4649-6403

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Kadın, Okuryazar, Üreme Sağlığı, Sağlık. 


Keywords: