BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nergiz ERYILMAZ, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
ORLANDO’NUN ETKİLEŞİM TEORİSİNİN UYGULAMADA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TERMİNASYON TAKİBİ
 
Amaç: Çalışmada, gebelik sırasında terminasyon takibi yapılan bireyin Orlando’nun etkileşim teorisine gore bakım sürecinin planlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, birey ile yüzyüze görüşme tekniği ile başlamış, Orlando’nun Etkileşim teorisine göre değerlendirme ile devam etmiştir. Bu kapsamda bireye sadece kliniğe yatış yapıldığı gün bakım verilmiştir. Görüşmenin hastanın davranışı, hemşirenin tepkisi, hastanın yararına düzenlenen hemşirenin faaliyetleri/eylemlerini içermesi sağlanarak, görüşmede amaçlı hemşirelik süreci oluşturulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda bireye NANDA tanılama sistemine göre hemşirelik tanılaması yapılmış, uygun hedef ve girişimler ile bakım verilmiştir. Çalışma öncesinde kişiden yazılı ve sözlü izinler alınmış, vakanın mahremiyetini korumak için “Çiçek” kod adı kullanılmış ve araştırma raporunda bazı kurgulamalarla hikayesi değiştirilmiştir. Bulgular: 36 yaşında üniversite mezunu Hemşire olarak çalışan Çiçek Hanım, 1çocuk (4 yaşında) annesidir. Bu ikinci gebeliği ve gebeliği planlı değil. 4 haftalık iken gebe olduğunu öğrenen birey, 8 haftalık iken kontrole gittiğinde Usg kalp sesi (-), Vaginal Usg (-) olduğunu öğrenmiş. Hiçbir şekilde ağrısı ve kanama şikayeti olmamış. Acil bir şekilde kliniğe yatışı yapılmış. Missed Abortus tanısı ile hasta kürete edilmiştir. Birey ile işlem sonrası yapılan görüşmede bireyin abortus sonrası durumluk kaygı ölçek puanı 55 (20 ila 80 arasından), sürekli kaygı ölçek puanının 37( 20 ila 80 arasından) olduğu belirlenmiştir. Kişinin duruma yönelik kaygı düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Etkileşim teorisine dayalı yapılandırılmış görüşme formu ile bireyin kendisini ifade edememe, anksiyete, durumu kabullenememe, eşinden destek görememe durumlar ile ilgili farkındalık kazandırılmış, gelişmelerle birlikte varolan süreçteki iyilik hali için girişimler yapılmıştır. SONUÇ: Orlando’nun etkileşim modelinin term takibi yapılan gebede, hemşirelik bakımı için değerlemdirme, planlama ve uygulamada kullanılabileceği ve davranış durumlarındaki olumsuzluklar ile baş etmede etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Missed Abortus, Orlanda Etkileşim Teorisi 


Keywords: