BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ERTAŞ, Feride ÇEVİK
POSTPARTUM BEDEN İMGESİ GEBELİK PLANINI NASIL ETKİLİYOR?
 
Kadınlar antepartum ve postpartum dönemde hormonal, fiziksel ve psikolojik olarak birçok değişiklikler yaşamaktadırlar. Süreç boyunca yaşanan tüm bu değişimler kadınlarda beden imgesi algısını doğrudan etkilemektedir. Beden imgesi, bireyin bedenini bir bütün olarak algımasının yanı sıra vücudun belirli bölgelerine ilişkin algıları içeren bireyin kendi bedenine ilişkin duygu, tutum ve değerlendirmelerini ifade etmektedir. Postpartum dönemdeki kadınların birçoğu, vücutlarındaki fazla kilolar, çatlaklar, cilt sarkmaları ve değişen meme şekli gibi değişikliklerden memnun olmayabilmektedir. Postpartum dönemdeki beden memnuniyetsizliği, benlik saygısında azalma, kendini küçümseme, özgüven kaybı ve yetersizlik duygularına katkıda bulunmaktadır. Postpartum dönemdeki bu olumsuz duygu durumlarının kadının psikolojik iyilik halini olumsuz olarak etkileyebileceği bilinmektedir. Gebelik ve postpartum dönemdeki vücut şekli değişikliklerinin kadının beden imgesini etkileyerek gelecekte bir kez daha anne olma hayali ve planı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Postpartum dönemde kadınlar, kendilerine ve bedenlerine ayıracakları zamanın kısıtlı olduğu, beden imajı memnuniyetsizliği yaşadıkları ve bu dönemde özellikle eşlerinden, ailelerinden, sosyal çevrelerinden ve sağlık profesyonellerinden destek beklemektedirler. Sonuç olarak; kadın hayatında önemli yer tutan antepartum ve postpartum dönemde kadınların beden imajı olumsuz etkilenmiş ise gelecekteki gebelik planını etkileyebilecek ve dolaylı olarak ülkemiz doğum hızına etkisi olabilecektir. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık profesyonellerinin bu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları öngörüp kadınlara, eşlerine ve sosyal çevresine beden imajı ile ilgili eğitim ve danışmanlık vermesi oldukça önemlidir. ORCID NO: 0000-0001-6799-7050

Anahtar Kelimeler: postpartum dönem, beden imgesi, gebelik planı 


Keywords: