BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba Enise BENLİ, Habibe YAŞAR
PREPARTUM, İNTRAPARTUM VE POSTPARTUM SÜREÇTE AİLE REFAKATİ
 
Gebelik, doğum ve doğum sonu dönem bir kadının hayatındaki en önemli biyolojik, psikolojik ve sosyal değişim zamanıdır. Bu değişiklikler kişisel gelişime ve mutluluğa katkıda bulunabilirken aynı zamanda kadınları duygusal sıkıntıya da yatkın hâle getirebilir. Kadının ihtiyacı olan duygusal desteği ailesinden biri veya yakın bir arkadaşı rahatlıkla karşılayabilir. Gebeliği ve doğum olayını yaşayan anne ile birlikte ailedeki diğer bireylerin de bu süreçte anneye refakat etmeleri, ihtiyaç duyduğu her konuda destek olmaları gerekir. Bu dönemde ailenin sağladığı destek; kadına özgüven getirmekte, annelik rolüne adaptasyon sürecini olumlu yönde etkilemekte, doğacak bebeğine olan duyarlılığını artırmakta ve yakınları ile ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Yine sağlanan destek doğum, anne ve bebek sonuçlarını olumlu etkilemekte, doğuma yapılan müdahaleleri azaltmakta ve annenin doğum sonrası psikolojisini daha üst düzeye taşımaktadır. Gebelik ve doğum fizyolojisi, annelere verilen sürekli destek ile olumlu etkilenmekte dolayısıyla olumlu maternal ve neonatal sonuçlara olanak sağlamaktadır. Her kadın sağlıklı ve komplikasyonsuz bir gebelik ve doğum deneyimi yaşama hakkına sahiptir. Bu yüzden sağlık profesyonelleri gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte kadına sürekli destek sağlamalı ve kadının çevresi tarafından göreceği desteğin devamlılığı için de kolaylaştırıcı olmalıdır. Bu derlemede prepartum, intrapartum ve postpartum süreçte aile refakatinin kadın için önemi değerlendirilmeye çalışılmış ve sağlık profesyonellerinin bu döneme özgü destek sistemleri hakkında danışmanlık sağlayabilmeleri adına ipuçları verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum, Destek, Danışmanlık, Aile. 


Keywords: