BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aycan ŞAHİN, Leyla SEZGİN
RAMONA THİEME MERCER’IN ANNELİK ROLÜ YETENEĞİ İLE ANNE OLMA KURAMININ: PLANLANMAMIŞ GEBELİK ÖRNEĞİ
 
Anneliğe geçiş önemli gelişimsel bir olaylar örüntüsüdür. Anne olma eylemi bilinen bir örüntüden bilinmeyen bir olaya geçmeyi içerir. Anne olma sürecinde annelik kimliği oluşturabilmek annenin psikolojik gelişimene destek olur. Bebeğin aile içerisine katılmasıyla ailedeki bireylerin sorumlulukları artmaktada ve çeşitlenmektedir. Bilhasa kadınlar için anne olma demek çoğu zorluğuda yanında bulundurmaktadır. Annelik rolünün kazanılmasında tüm aile bireylerine sorumluluklar düşmektedir. Sağlıklı geçen bir gebelik ve sağlıklı bir doğum sürecinde bütün ailenin yaşamı etkilenir. Ancak riskli gebelikler, engelli bebeğe sahip olma, ilk doğum, adölesan gebelik süreçleri ve planlı olmayan gebelikler gibi durumlarda gebelik sürecine veya bebeğe uyum sağlama süreci hem zor hem de uzun sürmektedir. Annelik rolü kazanma yeteneği ile anne olma kuramında ; anne adayı ile bütün ailedeki kişilere doğum için hazırlık, eğitim ile rehberlik ve babanın desteğinin anne olma kuramına etkisini önemi gibi bilgiler yer almaktadır. Yapılan rehberlik ve eğitimler anneyi annelik rolü kazanma yeteneğine uyum sağlamaya hazırlamaktadır. Mercer’in annelik rolü kazanma yeteneği ve anne olma kuramı gebeliğin başlangıcından doğum sonrası dönem ile annelik rolü yeteneğinin kazanılmasına kadar geçen zamanı kapsadığından ayrıntılı değerlendirme yapılmasını ön görmektedir. Yaptığımız bu çalışmamızda engelli bireye sahip bir annenin planlanmış bir gebelik ile ilgili olarak annelik rolü yeteneği kazanma ile anne olma kuramı ile annelik kavramına uyumunu gözlemlemek; hemşirelik mesleğine bilimsel olarak katkı sunulması ile Mercer’in kuramının uyarlanmasının sonucunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada ilk önce Mercer’in annelik rolü kazanma yeteneği ve anne olma kuramı ile ilgili bilgi verildi, sonrasında vaka örneği açıklanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-7276-7003

Anahtar Kelimeler: Annelik, Anne-Bebek, Baba-Bebek, Engelli Bebek 


Keywords: