BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray ARDA
SU TÜKETİMİ AZ YA DA HİÇ OLMAYAN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
 
Amaç: Su; insanın yaşamı için gerekli bir besindir ve aynı zamanda insan vücudunda en bol bulunan bileşendir. Bebeklerde vücut ağırlığının %75'ini, yaşlılarda ise %55'ini su oluşturmakta olup, hücresel homeostazis ve yaşam için gereklidir. Geçen 20-30 yılda dünya çapında sıvı tüketimi sakkaroz ile tatlandırılmış içeceklere doğru yönelmiştir. Bu yönelim birçok yaş grubunu etkilemekte olup bu çalışmada, ek bir hastalığı bulunmayan ancak üre ve kreatinin değerleri normal sınırın dışında olan çocuklarda su tüketiminin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Olgular: 2023 yılında bir kamu hastanesinin çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuru yapan 4 olgunun rutin tetkik istemi yapıldı. Hasta anamnezi esnasında ebeveyn/çocuk ile konuşularak olguların su tüketiminin az ya da hiç olmadığı tespit edildi. Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi esnasında üre ve kreatinin değerlerinin normal değerlerin dışında olduğu tespit edildi. İstem sonuçlarına göre ayrıntılı ultrason (USG) istemi yapıldı ve anormal bir bulguya rastlanmadı. Ebeveyn/çocuğa kuruma başvuru yaptığı gün içerisinde su tüketmesi ve/veya su tüketimini arttırması önerildi. Her bir olgu ilk başvuru sonrasındaki gün kontrole çağırıldı ve rutin tetkiklerin kontrolü istendi. Üre ve kreatinin değerlerinin normal aralıkta olduğu gözlendi. Sonuç olarak, su tüketiminin yokluğuna ya da azlığına bağlı olarak üre ve kreatinin değerlerinin normal değerlerden saptığı anlaşıldı. Sonuç: İnsanlar dehidrasyonu önlemek için, susuzluk nedeniyle vücut suyunun ve sıvı alımının sürdürülmesini sağlayacak son derece hassas bir fizyolojik kontrol ağına sahiptir. Bu nedenle su tüketiminin önemi vurgulanmalıdır. Su tüketimi ile ilgili eğitim programları düzenlenmeli ve farkındalık oluşturulmalıdır. ORCID NO: 0000-0001-8998-7670

Anahtar Kelimeler: Su tüketimi, böbrek fonksiyonları, üre, kreatinin 


Keywords: