BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve SARIŞIN
ULUSAL TELEVİZYONLARIN EKRAN YÜZÜ OLAN KADIN GAZETECİLERİN ÇEVRİMİÇİ MAĞDURİYETLERİ
 
Yeni medyanın etkileşimli doğası gündelik yaşam pratiklerinin her alanında olduğu gibi habercilik pratiğine gerek bilgi kaynağına hızlı ulaşma ve haber yazımı gerekse kamusal etkileşimin geliştirilmesi gibi pek çok noktada avantaj sağlamıştır. Ancak her gün sayısız verinin üretildiği, dolaşıma sokulduğu ve tüketildiği dijital alan, özellikle kadın gazetecilerin meslek gereklerini yerine getirirken aynı zamanda kimliklerinin zedelenmesi, taciz, saldırı ve istimara uğraması gibi birçok dezavantajın da kapısını aralamıştır. Sosyal ağlar, cinsiyet eşitsizliğine karşı katılımcı kültür avantajı oluştursa da çevrimdışındaki genel yargıların sürdürülmesine, eşitsizliğin yeniden üretimine ve dinamik tutulmasına da aracılık etmektedir. Anonimliğin yaygın olduğu sosyal ağlarda kullanıcılar -bu ağlara katılım özgürlüklerini kullanarak- nefret dili ve saldırgan davranışlar ile her geçen gün kadın gazetecileri daha çok hedef almaya devam etmektedir. Kadın gazetecilerin çevrimiçi mağduriyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle kamusal alanda görece bilinir ve daha görünür olan kadın spikerlerin meslek gereklerini yerine getirirken risk altında olduklarını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki ulusal televizyon ekranlarında tanınan kadın gazeteci, muhabir ve spikerlerin çevrimiçi mağduriyetlerini görünür kılmaktır. Bu kapsamda, ulusal televizyon kanallarında çalışan ve mesleklerini ekran önünde gerçekleştiren kadın gazetecilerin You Tube hesapları üzerinden paylaşmış oldukları içeriklere yapılan kullanıcı yorumlarındaki dijital şiddet içerikleri YouTube örneği üzerinden incelenmiştir. İncelenen kullanıcı yorumları sonrasında kadın gazetecilerin çevrimiçinde taciz, hakaret, küfür, özel hayata dair bilgilerin ifşası, itibarın zedelenmesi ve nefret söylemi davranışları ile sıklıkla mağdur edildiği sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-1144-1843

Anahtar Kelimeler: Dijital Şiddet, Kadın Gazeteciler, Çevrimiçi Taciz 


Keywords: