BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
YAŞLILIK DÖNEMİNDE KADIN SAĞLIĞI
 
Biyolojik olarak doğumla başlangıç gösteren yaşlanma yaşam boyu süren bir dönemdir. Birey açısından fiziksel, ruhsal ve birçok yönden değişimin oluştuğu zor ve desteklenmesi gereken bir süreçtir yaşlılık. Vücudun işlevlerini yitirmesine bağlı olarak görülen yetmezlik durumunda artış söz konusudur. Bu durum özellikle de sağlık ve bakım sorunlarını beraberinde getirmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşlı nüfus artışı devam etmektedir. Yaşlı popülasyon içinde yaşlı kadın popülasyonu da erkeklere kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşlı kadın nüfusunun fazla olması kadının toplumdaki, ailedeki rolünün etkilerine ve cinsiyetine özgü çeşitli hastalıkların görülmesinin artmasını sağlamıştır. Kadının doğurganlığı ile ilgili hastalanma risklerinin yanı sıra yaşam süresinin uzaması ile riskli bir süreç olan menopoz ve yaşlılık dönemini de yaşamasına olanak sağlamış olmaktadır. Özellikle menopoz dönemi ve sonrasındaki yaşlılık döneminde eşlik eden birçok fonksiyonel yetersizliklere bağlı oluşan hastalıklar, vücutlarında görülen fizyolojik değişimlere özgü yaşlanma bulguları ve yaşlılığın getirdiği psikolojik, sosyal ve fizyolojik riskler kadın sağlığını tehdit eden bir durum yaratmıştır. Aynı zamanda kadın ve erkeklerin psikolojik ve fizyolojik olarak farklı olmalarına bağlı bazı hastalıkların erkek yaşlı bireylerden daha fazla görülmesi bu süreçte kadın yaşlı bireylerin sağlık bakımında desteklenmesini önemli kılmıştır. Bu amaçla yaşlılık döneminde kadın sağlığının ayrıca ele alınması, bakımın, kontrollerin ve tedavilerin yapılarak desteklenmesi başarılı ve nitelikli yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlayacaktır. Bu derleme yaşlılık dönemindeki kadın sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kadın, Sağlık, Kadın sağlığı 


Keywords: