BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, Gülay MANAV, Recep KARA, Nihan KORKMAZ, Elçin DOĞAN
ADÖLESAN DÖNEM AKRAN ZORBALIĞI VE AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
 
Günümüzde pek çok ülkede şiddet ve saldırgan davranışların yaygınlaştığı görülmektedir. Yetişkinlerin dahil olduğu bu tür eylemler henüz gelişme döneminde olan ve yaşadıkları fiziksel ve psikolojik değişimlere adapte olmaya çalışan adölesan dönemdeki çocukların da etkilenmesiyle sonuçlanmaktadır. Adölesan dönemdeki çocuklar içinde bulundukları gelişimsel dönemde hem kendi içlerinde hem de çevreyle çatışma yaşamaktadır. Kimlik oluşumuyla birlikte geleceği planlamakta zorlanan gençlerin baş etme yöntemleri farklılık göstermektedir. Dost edinme ve arkadaşlık kurmanın önem kazanması, popülerlik, kendini gerçekleştirme, hedefler belirleme ve en önemlisi adölesanların çok hızlı biyo-psiko-sosyal değişimler geçirmesi bu bireyleri farklı problemlere sürükleyebilmektedir. Bu değişim sürecinde ortaya çıkan davranış örüntüsünden biri de akran zorbalığıdır. Ebeveynlerin yanı sıra öğretmenleri ve en çok kendi akranlarıyla çatışma yaşayan bireyler zamanlarının çoğunu geçirdikleri okullarda hem kendi hem de akranlarına zor zamanlar yaşatarak eğitim öğretim hayatında soruna neden olabilmektedirler. Çatışma yaşayan bireyle birlikte buna maruz kalan bireyin de hayatı negatif yönde etkilenebilmektedir. Adölesan dönemdeki çocukların şiddetle karşılaşması ve şiddet eğilimleri belirlenerek zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan bireyleri korumak için önlem alınması büyük önem arz etmektedir. Biz hemşirelere düşen görev akran zorbalığının nedenlerini, zorbalığa uğrayan bireyi belirlemek, kalıcı bir travma olmadan önce zorbalığı önleyebilmek, zorbalığa maruz kalmış bireyleri saptandıktan sonra bireyleri korumaya almak, şiddet eğilimi gösteren birey için de nasıl bir yol izlenmeli tespit etmektir. ORCID NO: 0009-0006-9416-3768

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Akran Zorbalığı, Hemşirelik 


Keywords: