BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur UYSAL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
AFETLERİN GEBE VE LOHUSA SAĞLIĞINA ETKİLERİ
 
Öz: Günümüzde eskiye oranla afetlerde, özellikle insan kaynaklı afetlerde artış meydana gelmiştir. Afetler ve sonuçları tüm insanlar için tehlike oluştursa da kadınlar için özellikle gebe ve lohusa kadınlar için daha fazla tehlike oluşturmaktadır. Nedeni ise gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınların savunmasız olmasıdır. Afetler gebe ve lohusa kadınları fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bir çok yönden etkilemektedir. Afetlerin oluşturduğu aşırı stres gebelerde erken doğum, düşük ve fetüste gelişme geriliğine neden olabilmektedir. Perinatal ve antenetal bakımın yetersiz ya da hiç alınamaması, afet sırasında ve sonrasında oluşan sağlıksız koşullara sonucunda enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle gebe ve lohusa kadınları afetlerden korumak için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerin alınmasında hemşirelere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çünkü gebe ve lohusa kadınların en büyük destekçileri hemşirelerdir. Hemşireler afetlerde gebe ve lohusalara yönelik tedbirler alırken afet hemşireliği rolüne bürünmelidir. Uluslararası hemşireler birliği afet hemşireliğindeki yeterliliği sekiz alanda vurgulanmaktadır. Bunlar sırası ile hazırlık ve planma, iletişim, afet yönetimi, emniyet ve güvenlik, değerlendirme, müdahale, iyileşme, hemşireler için yasal ve etik karar vermedir. Bunların yanı sıra hemşireler gebe ve lohusa kadınlara, gerektiğinde aile bireylerini de dahil ederek istenmeyen ve bilinçsizce yapılan eylemlerin önüne geçebilmek için danışmanlık yapmalıdır. Bu derlemede afetlerin gebe ve lohusa sağlığına etkisinin ele alınması amaçlanmıştır. ORCID NO: 0009-0003-0664-3461

Anahtar Kelimeler: Afet, gebe, lohusa, hemşirelik. 


Keywords: