BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülin ÇATAKLI
ANNELER BEBEKLERİ İÇİN NEDEN EMZİK KULLANIYOR VEYA KULLANMIYOR?
 
Amaç: Emzik pek çok ebeveyn tarafından çeşitli nedenlerle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi bebek anne memesini tam olarak kavramayı başardıktan sonra emzik kullanmanın; uykuya geçişini kolaylaştırdığını, ani bebek ölümü riskini azalttığını bildirmiştir. Bu araştırma annelerin emzik kullanma durumlarının ve nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı bu çalışma Şubat-Haziran 2022 tarihleri arasında çocuk polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 0-24 ay arasında bebeği olan 191 anneler ile yapıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanılarak toplandı, SPSS 16.0 paket programında sayı ve % olarak değerlendirildi. Bulgular: Çocukların %53,3’ü erkek, %53,4’ü 3100-3600 gr aralığında, %68,9’u ilk dört ay sadece anne sütü almıştı. Annelerin %64.5’i (n=123) emzik kulanmaktaydı. Emzik kullanma gerekçelerini “ağladığında susması için” (%72.4) “uykuya daha kolay geçtiği için”( %27,6) şeklinde açıklamışlardır. Anneler emzik kullanma önerisini ‘’büyük anne’’ (%58,4), ‘’ebe-hemşire’’ (%23,2), çocuğunun doktorundan (%18,3) almıştı. Doğumu takiben ilk dört hafta emzik kullanan annelerin oranı %28,6 idi. Emzik kullanmayan anneler(n=68) gerekçelerini; “anne memesini unutur” (%54,6), “bebek istemedi” (%16,3), “diş gelişimini bozar’’(%13,2), “ihtiyaç duymadım” (% 6,3), “doktor önermedi’’(%4,9), “parmak emme alışkanlığı yapar”(%4,7) olarak ifade etmişlerdir. Çocuğun emziği istemediği(n=11) durumda anneler; “emziği tatlı bir şeye batırdığını” (n=6), “vermeye zorlamadığını”(n=3),“ısrarla çocuğun ağzında tuttuklarını(n=2) ifade etmişlerdir. Sonuç: Annelerin büyük çoğunluğu bebekleri için emzik kullanmaktaydı. Bebeğin anne memesini kavramayı öğrenmeden emzik kullanılması bebeğin "meme başı karışıklığı” yaşamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle rutin çocuk sağlığı izlemlerinde özellikle; yeni annelere, büyükannelere ve sağlık çalışanlarına eğitim desteği sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bebek, Emzik, Anne, Emzik Kullanma 


Keywords: