BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda UZUN
BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN KADINLARDA GEBELİKTE YAŞANAN SORUNLAR
 
Bipolar bozukluk (BD), kronik olarak ortaya çıkan mani veya hipomani ataklarının depresyonla dönüşümlü olarak ortaya çıkmasıyla karakterize edilmektedir. Bipolar bozukluk hastalarında en sık görülen semptomlar arasında anksiyete belirtileri yer almaktadır. Bipolar bozuklukta anksiyete belirtilerinin yaygınlığıyla ilgili farklı çalışmaların sonuçları %10 ila %80 arasında değişmektedir. Bipolar bozuklukların patogenezi bilinmemekle birlikte, ilişkili süreçler nöronal-glial plastisite, monoaminerjik sinyalleme, inflamatuar homeostaz, hücresel metabolik yollar ve mitokondriyal fonksiyondaki bozuklukları içermektedir. Bipolar bozukluğu olan kişilerde çocuklukta kötü muamelenin yüksek yaygınlığı ve çocuklukta kötü muamele ile bipolar bozukluğun daha karmaşık bir görünümü (örneğin intihar eğilimi dahil) arasındaki ilişki, bipolar bozuklukların ortaya çıkmasında olumsuz çevresel maruziyetlerin rolünü vurgulamaktadır. Her ne kadar mani bipolar I bozukluğu tanımlasa da, depresif dönemler ve semptomlar bipolar bozuklukların boylamsal seyrine hakimdir ve orantısız bir şekilde bipolar bozuklukların morbidite ve mortalitesinden sorumludur. Bipolar bozukluğu olan kadınlar hastalıktan çok fazla etkilenebilmektedir. Özellikle de gebelik ve emzirme gibi durumlar lityum kullanımını zorlaştırdığından dolayı kadınlarda farklı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Doğum, bipolar bozukluk (BD) ataklarının güçlü bir tetikleyicisi olarak görülmektedir. Geniş retrospektif kohortlardan elde edilen bulgular, doğum sonrası dönemde en az bir BH epizodu (herhangi bir polaritede) riskinin yüksek olduğunu , Bipolar bozukluğu olan kadınların %40 ila %55'inin doğumu takip eden ilk altı ay içinde yaşam boyu nüks öyküsüne sahip olduğunu göstermektedir. Genel olarak, bipolar I bozukluğu olan kadınların beşte biri (%17-19) doğum sonrası psikoz yaşamaktadır. Doğum sonrası psikoz, anne, bebeği ve daha geniş aile için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek psikiyatrik bir acil durumdur. Özellikle etkilenen annelerin yüksek risk olarak intihara meyilli olduğu unutulamamalıdır. ORCID NO: 0000-0002-5954-717X

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk,, kadın, gebelik 


Keywords: