BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma KİLCİ, Özlem DEMİREL BOZKURT, Aynur SARUHAN
BİR KADIN HAKKI İHLALİ: OBSTETRİK ŞİDDET
 
Obstetrik şiddet, kadına karşı insan haklarını ihlal eden özel bir şiddet biçimidir. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde görülebilen hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur. Obstetrik şiddet, sağlık hizmetlerinde bakım sırasında gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadına fiziksel ve/veya psikolojik zarar veren eylem, ihmal ve saygısız muamelelerden oluşmaktadır. Dünyadaki birçok ülkeyi etkileyen obstetrik şiddet, kadınları kaliteli bakımdan uzaklaştırmakta, fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hizmet sunumunda karşılaşılan obstetrik şiddet unsurları; üreme haklarının ihlali, azarlama, alay, ironi, hakaret, tehdit, aşağılama, bilginin manipülasyonu, zamanında etkili ve acil tıbbi bakımın verilmemesi/geciktirilmesi, isteklere kayıtsızlık veya şikayetler, kadınların doğum eyleminin aşamalarında verilen kararlarda kadının bilgilendirilmemesi, kadınların onurlarına saygı gösterilmemesi, kadınların rızasını almak için ceza veya zorlama olarak kullanılan ağrı yönetimi, anne-bebek temasını geciktirmek, emzirmenin engellenmesi gibi kasıtlı olarak zarar veren eylemlerdir. Obstetrik şiddetin olmaması/azaltılması için sağlık profesyonellerinin kaliteli ve saygılı bir şekilde hizmet sağlamaları gerekmektedir. Annelik bakım kültürünü değiştirmek için umut verici yaklaşımlar sunan ve doğum sırasında kötü muameleden zarar gören kadınlar için sağlık bakım sistemlerinde yasal değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu derlemede, literatür doğrultusunda ülkemiz yasalarında henüz yer almayan “obstetrik şiddet” kavramına dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarının kadınların yaşadığı obstetrik şiddete yönelik farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne Sağlığı Hizmetleri, Kadına Karşı Şiddet, Doğumda Şiddet 


Keywords: