BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem KARAAZİZ, Hande ÇELİKAY SÖYLER, Alkım AVCI
ÇOCUK VE ERGENLERDE ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ
 
Olumsuz ergenlik ve çocukluk yaşantıları, özgüven eksikliği, başarısızlık, umutsuzluk, aile içindeki olumsuz ilişkiler, kendilerine değer verilmediği inancı gibi durumlar yaşayan bireyler, olumsuz duygu durumlarından kurtulmak için madde kullanmaya başlayabilirler. Araştırmalar, madde kullanımı ile kişilik bozuklukları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Antisosyal kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu ve pasif-agresif kişilik bozukluğunun madde bağımlılığına sıklıkla eşlik ettiği bulunmuştur. Genç bireylerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımına eğilimini arttırabilecek aile ortamı, arkadaş çevresi, okul, bireyin kişisel özellikleri gibi birçok sayıda risk faktörü tanımlanmaktadır Ayrıca çocuk ve ergenlerde alkol bağımlılığını incelerken göz ardı edilmemesi gereken eşlik eden bazı psikiyatrik durumlar da vardır. Çocuk ve ergenlerde alkol ve madde kullanımının, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları gibi hastalıkların tanı ve takibinde sıklıkla risk faktörü olarak karşımıza çıkabileceği bilinmektedir.Bağımlılık ve yaşamı tehdit eden sorunlar ortaya çıktığında tedaviye başlayan yetişkinlerin aksine, gençler öncelikle okuldaki sorunlar nedeniyle tedaviye yönlendirilebilir. Bağımlılık sorunu yaşayan ergene uygun tedavi yaş, cinsiyet, sorunun ciddiyeti, mali durum, psikiyatrik komorbidite, bilişsel işlev ve yasal zorunluluklar gibi hususlara dayanır. Çocuk ve ergenlerde alkol bağımlılığı tedavisinde şu yöntemler kullanılmaktadır, kendine yardım grupları,ilaç tedaviler, psikoterapi, motivasyonel görüşme teknikleri, aile/ grup/ bireysel danışmanlık, aile terapileri, psikoeğitim,iş ve uğraş terapileridir.

Anahtar Kelimeler: alkol bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde bağımlılık, madde bağımlılığı, bağımlılık tedavi yöntemleri 


Keywords: