BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
ÇOCUKLARIN SALGIN VE HİJYEN ALGISININ RESİMLERLE ANALİZİ
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını psikolojik, sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere çeşitli yönlerden büyük popülasyonları hala etkilemektedir. Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı hala artmakta ve virüs henüz tam olarak kontrol edilememektedir. Salgın hastalıklar sırasında insanlar genellikle korku, panik, fobi gibi çeşitli psikolojik zorluklar yaşarlar. Virüsün neden olduğu günlük yaşam becerilerindeki zorlayıcı durumlar karşısında yetişkinlerden farklı olarak küçük çocuklarda çeşitli ruhsal ve fiziksel tepkilerin görülmesi olası bir durumdur. Çocukların gerçek ile hayali ayırt etmede güçlük çekmeleri, yazılı, görsel ve sosyal medyada sıklıkla Covid-19’a maruz kalmaları ve benmerkezci olmaları salgına olan yaklaşımlarında da değişikliğe neden olabilmektedir. Çocuklar kendilerini ve duygularını bazı durumlarda yeterli şekilde ifade edemeyebilir. Sözcük dağarcığında eksiklikler, korku-kaygı gibi davranış bozuklukları, sözel dil becerilerini kullanmada yaşanılan problemler, kavramın ne olduğu ile ilgili bilgi eksikliği gibi sebeplerden algılarını dışavuramayabilmektedir. Resimler hem psikolojik açıdan hem de pedagojik açıdan çocukla ilgili bilgiler sunabildiğinden, sözel olmayan-içsel algılarını açığa çıkarma fırsatı verdiğinden ve kendilerini daha iyi ifade ettiklerinden bu çalışmada çocukların çizdikleri resimlerdeki detaylar da dahil tüm unsurlar incelenerek salgına ve hijyene ilişkin algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çocukların evlerinde ebeveynleri ile birlikte resim yapmaları için gerekli ortamlar oluşturulacaktır. “Salgın nedir?” ve “Hijyen nedir?” soruları çerçevesinde resimler çizme etkinliği yapmaları istenecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiijyen, salgın, resim. 


Keywords: