BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz TANRIKULU, Gözdenur TANRIKULU, Kayahan COŞKUN
COVİD-19 PANDEMİSİNDE POSTNATAL VE NEONATAL YAKLAŞIMLAR
 
COVID-19 50’ den fazla ülkenin dâhil olduğu bir küresel salgın olarak ilan edilen genellikle respiratuvar damlacıklar, temas ve fekal-oral yollarla bulaşmaktadır. Enfekte gebelerde hastalığın fetüse bulaşması açısından net bilgiler yoktur. Doğum şekli normal ya da sezaryen olsa bile hastalığın bebeğe postnatal geçtiği düşünülmektedir. Bununla birlikte Covid-19 pandemisi sürecinde gebeler genel olarak sezaryen doğum yapmaktadır. Normal doğum esnasında ıkınma ile bebeği iterken gaita çıkışına dikkat edilmelidir. Covid-19 virüsünün gaitada bulunduğu ve gaitanın virüsünün yayılmasına sebep olduğu bilinmektedir. Covid-19 virüsü vajinal sıvılarda ya da amniyon sıvısında bulunmaz. Doğum şeklini değiştirmek hastalığa karşı bir endikasyon değildir. Covid-19 sürecinde intrapartum hizmetler, asgari personel ve obstetrik, anestezik ve yenidoğan bakımı sağlama yeteneğine sahip olan kişilerin bulunduğu doğumhane ortam yaratılmalıdır. Postnatal dönemde, anne ve bebeğin 14 gün izolasyon kurallarına uyarak, yakın temastan kaçınması gerekmektedir. Olası ya da kesin COVID-19 tanılı annenin bebeğinden ayrı tutulması kararının bireysel olarak verilmesi ve karar verirken de anne ve bebeğin klinik durumlarının, test sonuçlarının, annenin emzirme isteğinin, hastanenin ya da doğum yapılan yerin imkanlarının, annenin ve bebeğin taburcu olduktan sonra evde izolasyon imkanının bulunup bulunmadığı gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Kesin COVID-19 tanılı annelerden doğan bebeklerin şüpheli olarak değerlendirilip diğer bebeklerden izole edilmesini, test yapılmasını ve gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Covid-19, postnatal, neonatal. 


Keywords: