BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saniye TEZE, Gülhan KÖÇER, Nil Didem ŞİMŞEK
DEPREMZEDE ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR MÜDAHALE ÖNERİSİ: “BİBLİYOTERAPİ”
 
Ülkemizin son yüzyılın en büyük ikinci ve üçüncü deprem felaketini yaşamasıyla birlikte, halkımız yaralanma, sakatlanma ve can kaybıyla birlikte ağır bedeller ödedi ve ödemeye devam etmektedir. Diğer doğal afetlerde de olduğu gibi depremin ansızın gelmesi şaşkınlık, çaresizlik, panik, şok gibi psikolojik durumları ortaya çıkarmakla birlikte insanlar üzerindeki yıkıcı etkileri de kısa ve uzun vadede bir travma olarak görülecektir. Şüphesiz ki bu durumdan en çok etkilenenler arasında çocuklar gelmektedir. Korktuğunda veya kaygılandığında ebeveyninden güç almaya çalışan çocuk, deprem felaketinde ebeveyninin de güçsüz kaldığını görecek ve bu durum çocuk üzerindeki olumsuz etkileri de arttıracaktır. Çocuklar mevcut durumla baş etmede yetersiz kaldıklarından ve duygularını yeterince açığa çıkarma imkânı ve ortamı bulamadıklarından psikolojik sorunlar için riskli grupta yer almaktadırlar. Literatürde bu tür olumsuz durumlardan çocukların en az hasarla çıkabilmelerini kolaylaştıracak müdahale yöntemleri bulunmaktadır. Depremzede çocuklar için bu yöntemlerden biri de bibliyoterapi olabilir. Genel anlamda bibliyoterapi; doğru kişiyle, doğru zamanda, doğru kitabı buluşturarak bireyin rahatlamasına destek olabilen bir yöntemdir. Yöntemin kullanım amacı; kitaplardan yaralanarak kişinin problemleri ile baş etmesine, duygularının farkında olmasına, kendisini tanıyıp iç görü kazanabilmesine, iyileşmeyi teşvik etmesine yardımcı olmaktır. Bu yöntem davranış sorunları, bağımlılık, kronik hastalık, evsizlik ve daha birçok sayıda soruna hitap edebilmektedir. Ayrıca çocukların güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını fark etmelerine, özsaygılarının artmasına, problemler karşısında özgür ve rahatça tartışarak alternatif çözümler üretebilmelerine, problemin çözümünde yapıcı plan geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Kısacası bibliyoterapi, tüm dünyada sessiz terapist olarak nitelendirilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-0079-7382, 0000-0003-2943-8260, 0000-0002-3494-1971

Anahtar Kelimeler: Deprem Felaketi, Depremzede Çocuklar, Bibliyoterapi 


Keywords: