BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali GÜNGÖR
FİZİKSEL İSTİSMARIN ÖNEMLİ BİR TÜRÜ: SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU
 
Sarsılmış bebek sendromu (SBS) genellikle bir yaş altı bebeklerin şiddetli sarsılması sonucunda ortaya çıkan, retinal kanamalar, kırıklar, intrakranial kanamalarla seyredebilen fiziksel çocuk istismarı türüdür. SBS için aileye ait risk faktörleri genç ebeveyn, sosyoekonomik durumun düşük olması, aile içi şiddet, daha önceden ailede istismar öyküsünün olması ve madde bağımlılığıdır. Bebeğe ait risk faktörleri ise erkek cinsiyet, prematürite, doğuştan anomalili bebek, susturulamayan ağlamaları olan bebektir. Genellikle daha önceden sağlıklı olan bebekler acil servise kusma, bilinç değişikliği, nöbet geçirme, solunum sıkıntısı ve beslenme bozukluğu gibi şikayetlerle getirilebilir. Ayrıntılı öykü ve fizik muayene SBS olgularının tanınmasında son derece önemlidir. Hastaların ayrıntılı fizik muayenesi yapıldıktan sonra retinal kanamalar açısından göz muayenesinin yapılması gerekir. Kaza dışı kafa travmasından şüphelenilen bebeklere kranial görüntüleme yapılması önerilir. SBS’dan şüphelenilen bebekler kesin tanı konulana kadar gözetim altında tutulmalı ve adli mercilere bilgi verilmelidir. Hastaların prognozu değişiklik göstermekle birlikte mortalite ve morbidite oranı son derece yüksektir. Amaç: Özellikle 1 yaş altı çocuklarda görülen, önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olan SBS hakkında farkındalık düzeyini artırmak ve yeni SBS olgularını önlemektir. Sonuç: SBS küçük bebeklerde görülen önemli bir fiziksel istismar türüdür. Hayatta kalan bebeklerin görme bozuklukları, konvülziyonlar, gelişme geriliği açısından takip edilmesi gereklidir. Önlenebilen bir halk sağlığı sorunu olan SBS için gelişmiş ülkelerde eğitimler yapılmaktadır. Anne-babalar ve bakıcılar sarsılmış bebek sendromunun önemi ve önlenebilirliği hakkında bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sarsılmış Bebek Sendromu, Fiziksel İstismar, Ebeveyn, Çocuk 


Keywords: