BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep BAL, Nilay GÖKBULUT
GEBELİKTE BESLENME VE EBELİK DESTEĞİ
 
Sağlıklı çocuklar, sağlıklı nüfusun temelidir. Çocukların bu sağlıktan yararlanabilmeleri için gebelik sırasında sağlıklı uygulamalara ve bakıma başlanmalıdır. Gebelik, artan fetal ve maternal dokuya bağlı olarak enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin arttığı birçok fizyolojik değişiklikleri içeren anabolik bir dönemdir. Gebenin beslenmesi ile fetüsün büyümesi ve gelişmesi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Annenin gebeliği süresince yeterli ve dengeli beslenmesiyle fetüsün fiziksel ve mental olarak büyüme ve gelişmesi mümkündür. Gebeler, gebelik sırasında beslenme durumu konusunda artan bir farkındalık gösterirler. Gebelik dönemi, bir kadın için mevcut sağlığını ve fetüsünün sağlığını etkileyebilecek ve ayrıca uzun vadede beslenme davranışını etkileyebilecek beslenme bilinci oluşturabilecek bir yaşam deneyimidir. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme, erken doğum (premature), intrauterin büyüme geriliği, düşük doğum ağırlıklı bebek (doğum ağırlığının 2500 gr’ın altında) ve neonatal ölüm riskini artırmaktadır. Gebelikte beslenmenin amacı gebenin hem kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin öğeleri yedeğini dengede tutarken hem de fetüsün normal büyümesi için gerekli enerji ve besin öğelerini sağlamaktır. Gebelik döneminde, gebelerin beslenme durumu çok önemlidir. Gebelik sürecini yakından takip eden ebelerin, gebelere beslenmenin önemi hakkında, yüz yüze eğitim ve danışmalık, online eğitimler, broşür veya kitapçıklarla bilinçlendirmesi, gereksinimi olan bilgi eksikliklerinin giderilmesi, yanlış davranış ve inanışlarının düzeltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ebelere, gebelikte beslenme süreci hakkında hizmetiçi eğitimler verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, gebelik, ebe 


Keywords: