BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu GÜZEL, Nuri YILDIRIM
GEBELİKTE UNILATERAL AKUT NON-HEMORAJIK ADRENAL INFARKT, OLGU SUNUMU
 
28 yaşında, G7 P1 A5 Y1 (eski C/S), 31 hafta gebe, acil servise sol hipokondriak/epigastrik bölgede lokalize şiddetli bıçak saplanır tarzda ağrı, bulantı ve kusma ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Şuur açık, oryante, koopere, genel durumu orta, TA: 100/55 mm/Hg, Nb: 93 atım /dk, A: 37 C, SPO2: %98, kan şekeri: 88 mg/dL idi. Batın rahat, sol üst kadranda hassasiyet +, defans ve rebound yoktu. CVAH-/+, gaz/gaita çıkışı +/+ idi. Habituel abortus ve astım öyküsü bulunan hastanın, sigara ve alkol kullanımı yoktu. Yapılan multidisipliner değerlendirmeler sonucunda, MR görüntülemede sol akut non-hemorajik adrenal infarkt saptandı. Adrenal yetmezlik bulguları bulunmayan hastada, sabah ACTH: 158 ng/L (<46) ve kortizol: 25 µg/dL (4.82- 19.5) düzeyleri normalden yüksek, ancak gebelikle uyumlu olarak değerlendirildi. Normotansif olan ve cushingoid semptomları bulunmayan hastada cushing ve feokromasitoma dışlandı. Trombofili panelinde PAI- 1 4G-5G (4G/4G), ACE (I/D) ve ApoE (E3/E3) mutasyonu saptanması üzerine, trombozu engellemek amacıyla antikoagülan tedavi (enoksaparin sodium 8000 IU 2X1, subkutan) başlandı. Hastanın kardiyolojik değerlendirilmesinde kardiyo-embolik etyoloji açısından anlamlı bulgu saptanmadı. Takiplerinde ağrı kesici ihtiyacı günden güne azalan hasta, gebeliğinin 39. haftasında sezeryan doğum ile 3390 gr, 8-9 apgarlı tek, canlı kız bebek sahibi olmuş ve postop. 2. günde kadın hastalıkları ve doğum ve endokrinoloji poliklinik kontrolüne çağrılarak, şifa ile taburcu edilmiştir. Halen postoperatif 10. gündedir.

Anahtar Kelimeler: Adrenal İnfarkt, Gebelikte Kalıtsal Trombofililer, Perinatal Morbidite 


Keywords: