BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orçun ÖZDEMİR, Murat APİ
HASTANEMİZDE KASIM 2006 - EKİM 2010 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ EDİLEN EKTOPİK GEBELİKLERİN YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKLERİ
 
Son yıllarda dünya literatürüne baktığımızda ektopik gebelik görülme sıklığında, tanısında ve uygulanan tedavi yöntemlerinden belirgin değişiklikler görmekteyiz. Seksuel davranışlarda değişiklikler ve buna bağlı olarak geçirilmiş pelvik enfeksiyonların artışı, rahim içi araç kullanımının artması, yardımla üreme tekniklerindeki ilerlemeler, tanı yöntemlerindeki ve özellikle laparaskopik cerrahi alanındaki gelişmeler, ektopik gebelik görülme sıklığında artışa yol açmıştır. Bu çalışmamızda Kasım 2006 - Ekim 2010 tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğimizde tanısı konarak tedavi edilen 65 ektopik gebelik vakasının dosyalarını retrospektif olarak inceledik ve hastaların demografik özellikleri, tedavi şekilleri gibi parametrelerinin istatistiksel analizini yaparak literatür ile karşılaştırdık. Çalışmamızda hastaların %58'ine metotreksat, %25'ine laparaskopi %17'sine laparotomi uygulanmıştı. Hastaların yaş ortalaması 31 idi. En çok vaka nisan ayında tespit edilmiştir. Tüm ektopik gebelikler tubal gebelik olup, bunların %56'sı ampullada, %24'ü infindibuler bölgede, %18'i istmik bölgede, %2'si interstisyel bölgede yerlesmisti. Hastalar son adet tarihine göre degerlendirildiğinde en çok hasta 6 hafta gebelik grubundaydı. Hastaların %40'ı multipar, %31'i primipar, %29'u nullipardı. %35 hastanın abort ve / veya dilatasyon küretaj öyküsü mevcuttu. Hastaların %4'ünde ektopik gebelik öyküsü, %36'sında geçirilmiş abdominal cerrahi öyküsü mevcuttu. Başvuru anında %74 hastada karın ağrısı, %51'inde vajinal kanama mevcuttu.Tedavi edilmediği taktirde ektopik gebelikler yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Tedavi şekilleri hastanın hayatını kurtarmakla birlikte hastanın sonraki fertilite potansiyelini etkilemektedir. Bu yüzden kesin tanı hızlıca konmalı ve uygun tedavi bir an önce uygulanmalıdır. ORCID NO: 0009-0006-4540-0835

Anahtar Kelimeler: Ektopik Gebelik, Dış Gebelik, Laparoskopi, Metotreksat 


Keywords: